Alla som är 65 år och äldre eller tillhör riskgrupp rekommenderas påfyllnadsdos

Pressmeddelande – 13 oktober 2022

– Det är viktigt att de grupper som löper större risk för allvarlig sjukdom tar en påfyllnadsdos mot covid-19 om det gått mer än fyra månader sedan föregående dos, oavsett antalet tidigare givna doser, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.


Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika starkt och långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer. Dessa grupper är därför utsatta för ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
– Just nu ökar antalet inläggningar på grund av covid-19 något och vi kan se att de flesta som behöver sjukhusvård inte tagit en påfyllnadsdos under hösten, säger Fredrik Rücker.

Länets mottagningar börjar vecka 41 vaccinera med det senaste vaccinet mot omikron BA.4 och BA.5. BA.5 är den vanligaste varianten just nu som också sprids lättare än tidigare varianter.
– Samtliga vaccin som används ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det är därför viktigt att inte vänta med att vaccinera sig och ta de doser som rekommenderas så snart man kan, speciellt om man är 65 och äldre eller tillhör riskgrupp, säger Fredrik Rücker.

Det finns för tillfället gott om både vaccin och tider på länets vaccinationsmottagningar.

Personer som är 18–64 år och som vill vaccinera sig med en ytterligare påfyllnadsdos i höst har möjlighet att göra det.

Tid för vaccination bokas på 1177.se/Dalarna. Här hittar du även aktuella drop- in tider. Region Dalarnas invånarsupport finns tillgänglig vid behov av hjälp med bokning. Telefonnummer: 010-249 92 88. Öppettider vardagar 08:00-12:00 samt 13:00-16:00. Det går bra att ta en ytterligare dos när det gått minst fyra månader sedan sista vaccinationen.

Om ingen tid för vaccination finns på den valda vårdcentralen kan invånaren boka tid på en närliggande vaccinationsplats.

Läs mer på: 1177.se/Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka