Martin Ullgren projektchef Regionfastigheter, Bo Brännström (L) fastighetsnämndens ordförande, Sofia Jarl (C) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Ulf Berg, (M) regionstyrelsens ordförande och Michael Sundhäll, vd Byggdialog tar ett spadtag.

Byggstart för nya lokaler för högteknologisk vård på Falu lasarett

Pressmeddelande – 1 september 2022

Idag den 1 september börjar utbyggnaden av hus 09 på Falu lasarett. Planen är att bygga på akutmottagningen med flera våningar. De nya lokalerna ska användas till intensivvård, röntgen, laboratoriemedicin, kvinnokliniken och onkologmottagningen.

– Tack vare detta så kommer vi att kunna erbjuda mer vård på hemmaplan med förbättrad patientsäkerhet och kortade vårdtider. Det här skapar förutsättningar för en modern, högteknologisk vårdverksamhet för våra kritiskt sjuka patienter och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrunden är att Region Dalarna behöver mer plats för intensivvårdsavdelningen, IVA, samtidigt som det finns ett ökat behov av ny och tung vårdteknik som kräver mer utrymme och kraftigare konstruktion. Nuvarande IVA-lokalerna och delar av Röntgen i hus 08 kommer också att byggas om. Ny- och ombyggnationen kommer att öka vårdkapaciteten och leda till att fler operationer, undersökningar och behandlingar kan genomföras i regionen, till exempel prostatacancervården där regionen genomför ett särskilt förbättringsarbete.

– Om vi investerar och gör bra satsningar så kommer vi också kunna attrahera framtidens arbetskraft. Vi behöver människor med hög kompetens för att kunna bedriva en bra vård, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Kostnaden för hela projektet är beräknad till cirka 700 miljoner kronor.

Projekteringsfasen har pågått sedan hösten 2021 efter att avtal med Byggdialog AB träffades. I juli 2022 tecknades ett entreprenadkontrakt mellan Region Dalarna och Byggdialog.

– Bygget projekteras för att uppnå nivå guld i Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och nivå guld rör de mest ambitiösa byggnaderna med uttalad miljöprofil, säger Martin Ullgren, projektchef Regionfastigheter.

Projektet innefattar en påbyggnad av hus 09, en yta på cirka 9 700 kvadratmeter (inkluderat befintlig yta som kommer att anpassas), samt ombyggnad av delar i hus 08 vars yta är beräknad till cirka 1 900 kvadratmeter. De nya våningsplanen i hus 09 kommer anslutas till omkringliggande byggnader som hus 08 och hus 10, det vill säga Dahlska huset.

Utbyggnaden av hus 09 beräknas vara klar sommaren 2025.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka