Grafisk illustration Dalating

Dags för Dalating!

Nyhet – 3 april 2023

Den 4 april samlas länets aktörer – kommuner, näringsliv, civilsamhälle, myndigheter samt högskola på Dalating – en digital heldag kopplad till Dalastrategin 2030 och det gemensamma arbetet mot ett hållbart Dalarna.
– Dalating är länets stora regionala avstämning där vi tillsammans tittar på hur det går för Dalarna och vilka gemensamma samhällsutmaningar vi står inför, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Dalarna.

Under dagen blandas aktuell forskning med inspirerande exempel och bland de medverkande finns bland andra forskaren Eva Alfredsson från Uppsala Universitet och Lisa Olsson, chef för innovation och transformation på Helsingborg stad. Med i programmet är även landshövding Helena Höij, regionrådet Elin Norén och nya regiondirektören Anna Thörn. En av huvudpunkterna under dagen är presentationen om aktuella siffror och analyser kring läget i Dalarna och hur utvecklingen i länet faktiskt ser ut.

– Energikris och stigande inflation gör att det just nu är ganska svårt att tolka utvecklingen i länet. Många indikatorer i Dalastrategin går i rätt riktning men det finns också en del orosmoln. Arbetslösheten sjunker men med det så ser vi också en allt större kompetensbrist på arbetsmarknaden. En indikator inom målområdet Ett sammanhållet Dalarna med mycket bekymmersam utveckling är Lågt socialt deltagande som har tilltagit under pandemin, säger Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna.

  Konferensen arrangeras tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och har sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna.

  – Tillsammans är ett viktigt ord när vi pratar Dalastrategin då den handlar om hur vi alla, var och en i våra olika uppdrag, men också tillsammans kan arbeta samlat för ett hållbart Dalarna säger Birgitta Sacrédeus.

   Programmet i sin helhet finns att hitta på Dalating - Region Dalarna

   Om Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna
   Dalastrategin 2030 är länets gemensamma dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna. Alla län ska enligt lag ha en strategi för länets utveckling och det ingår i Region Dalarnas regionala utvecklingsansvar att ta fram, samordna genomförandet och följa upp den regionala utvecklingsstrategin i Dalarna. Strategin beskriver hur vi tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet och har arbetats fram i bred dialog mellan representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.

   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka