Läkare och sköterska samtalar med patient

Dalfolket har fortsatt högt förtroende för länets hälso-och sjukvård

Pressmeddelande – 28 februari 2023

89 procent av invånarna i Dalarna uppger att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det visar den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern för 2022. – Det här är ett glädjande resultat, ett stort tack går till alla medarbetare vars viktiga arbete gjort det möjligt säger Sebastian Karlberg (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den stora majoriteten av de som besvarat enkäten i Dalarna – hela 89 procent – uppger att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, vilket placerar Dalarna högt upp i jämförelse med andra regioner. Merparten, 67 procent, säger sig ha högt förtroende för vården och 70 procent uppger att de får vård utifrån behov. 83 procent upplever att de bemöts med respekt.

Tillgång till vård handlar inte bara om väntetider

70 procent av de som besvarat enkäten i Dalarna upplever väntetiderna till besök på hälso- och vårdcentral som rimliga, medan 50 procent anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga, ett resultat som går i linje med rikets siffror.

– Väntetiderna till vård behöver minska och regionen arbetar intensivt med att minska väntetiderna till operation och mottagningar. Tillgången till vård är en viktig kvalitetsparameter men handlar om mer än väntetider, det handlar till exempel också om att få kontinuerlig information från vården under pågående behandlingar, hjälp med egenvård och möjlighet att kunna få svar på frågor när man behöver, säger divisionschef Tomas Riman.

Viktigt känna sig trygg med digitala tjänster

43 procent av invånarna i Dalarna som besvarat enkäten är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, och 56 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik. 79 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster.

– Vi arbetar ständigt för en ökad tillgänglighet till vård och omsorg och för en god och nära vård. För att bättre kunna möta alla invånares vårdbehov behöver vi fortsätta utveckla digitala tjänster och skapa bättre förutsättningar för egenvård. Då är det avgörande att invånarna känner sig trygga med olika typer av digitala tjänster, säger Tomas Riman.

Fakta om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso-och sjukvård. Datainsamlingen för 2022 års undersökning genomfördes under perioden 4 april-4 juni samt 3 oktober-5 december. Sammanlagt har 48 304 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten, som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod. 1488 slumpvis utvalda personer i Dalarna har svarat på enkäten och resultatet är ett underlag för politiker och tjänstemän i planering, uppföljning och styrning av hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka