Syntolkning: Agneta Candell och Michaela Hedberg, som tar emot pris för projektgruppen för sms-kallelser för Folktandvården, och Peter Möller.

De får Region Dalarnas miljöpris 2023

Nyhet – 13 juni 2023

Under regionfullmäktige sammanträde den 12 juni delades Region Dalarnas miljöpris 2023 ut till projektgruppen för sms-kallelser inom Folktandvården och till Peter Möller, samhällsanalytiker vid regional utvecklingsförvaltning.

Region Dalarnas miljöpris 2023 tilldelas projektgruppen för sms-kallelser, som genom sitt arbete gjort det möjligt för Folktandvården att skicka kallelser till länets invånare via sms. Genom samverkan har utskick av kallelser via sms kunnat breddinföras inom Folktandvården under 2022, vilket har bidragit till kraftigt minskade utskick av kallelser med vanlig postgång.

– Projektet belyser vikten av samverkan mellan funktioner och förvaltningar för att lyckas i omställningsarbete, säger Evelina Hilmersson, hållbarhetschef.

Miljörådets motivering lyder:

”Projektet bidrar till att uppnå ett antal av målen i Region Dalarnas Hållbarhetsprogram 2022-2025 och bidrar ur ett livscykelperspektiv till en minskad miljöpåverkan inom flera områden. Det bidrar bland annat till färre transporter, minskad material- och resursanvändning samt minskad uppkomst av avfall. Arbetet har även bidragit till en resursbesparing i form av minskade portokostnader och mindre administration. Arbetssättet är skalbart till fler verksamheter inom Region Dalarna.”

Miljöpriset tilldelas också samhällsanalytikern Peter Möller som vid tjänsteresor i Europa väljer bort flyget och istället reser med tåg. Miljörådets motivering lyder:

”Peters agerande bidrar till att uppnå transportmålen i Region Dalarnas Hållbarhetsprogram 2022-2025 samt är i linje med Region Dalarnas Mötes- och resepolicy. Peter visar att alla vi medarbetare är viktiga för att ställa om Region Dalarna till en hållbar organisation.”

– Genom sitt engagemang för miljö- och klimatarbetet är Peter Möller en förebild och inspiration för sina kollegor, säger Evelina Hilmersson.

Region Dalarnas miljöpris 2023

Region Dalarna delar årligen ut ett miljöpris till någon eller några i organisationen som har gjort ett bra miljöarbete. Det kan vara en verksamhet, arbetsgrupp eller regionanställd. Priset finns för att lyfta och uppmärksamma de som har gjort en insats för att minska organisationens miljöpåverkan. Priset finns även för att skapa engagemang och sprida inspiration till andra i organisationen och på så sätt minska tröskeln för förändring. Alla anställda i Region Dalarna kan nominera och nomineras till miljöpriset, Region Dalarnas miljöråd beslutar vem som tilldelas priset.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka