Randi Lynds Ihlis, ST-tandläkare inom odontologisk radiologi vid Falu lasarett, hoppas med sin forskning bidra till lägre stråldoser till barnpatienter.

Disputation Randi Lynds Ihlis: Retinerade hörntänder i överkäken på barnpatienter ur ett strålskyddsperspektiv

Pressmeddelande – 12 oktober 2022

Randi Lynds Ihlis, ST-tandläkare vid Falu lasarett, har disputerat med sin avhandling som utvärderar tredimensionell röntgenundersökning, CBCT, vid retinerade hörntänder i överkäken på barnpatienter ur ett strålskyddsperspektiv. ”Jag hoppas att min forskning kan bidra till lägre stråldoser till barnpatienter och att rätt patient väljs till rätt undersökning”, säger Randi Lynds Ihlis.

Randi Lynds Ihlis, filosofie doktor och ST-tandläkare inom odontologisk radiologi vid avdelningen för käkkirurgi och odontologisk radiologi vid Falu Lasarett disputerade med avhandlingen Cone Beam Computed Tomography and Impacted Maxillary Canines – Dose, Optimisation, and Justification vid universitetet i Bergen i Norge den 23 september 2022.

– Jag hoppas att min forskning kan bidra till tydligare riktlinjer för cone beam datortomografi (CBCT) på barn med retinerade hörntänder, säger Randi Lynds Ihlis.

En retinerad tand är en permanent tand som inte har erupterat, eller trängt fram, som den ska. Om retinerade hörntänder i överkäken inte upptäcks och behandlas i tid kan detta leda till rotresorptioner, det vill säga skador på närliggande tändernas rötter. Detta kan i sin tur leda till ett behov av komplicerade eller långvariga behandlingar.

Retinerade hörntänder är den vanligaste orsaken till att en tredimensionell röntgenundersökning, CBCT, görs på barn. CBCT använder joniserande strålning som kan orsaka cellskador och i värsta fall leda till cancer.

– Gränsvärdena för skadlig strålning från CBCT är inte kända. Barn är särskilt känsliga för denna typ av strålning, och är extra utsatta då eventuella skador kan visa sig senare i livet. Barnpatienter som behandlas ortodontiskt blir dessutom oftare undersökta med röntgen än andra barnpatienter, och exponeringsdoserna från varje röntgenundersökning ackumuleras, säger Randi Lynds Ihlis.

– Mina resultat visar att även CBCT med optimerade lågdosprotokoll ger högre stråldos än vanliga tvådimensionella (2D)-röntgenundersökningar, och CBCT ska aldrig användas som förstahandsalternativ. I de fall CBCT ändå bedöms som berättigat efter granskning av 2D-röntgen, kan stråldosen sänkas genom att använda vissa CBCT-lågdosprotokoll. CBCT bör endast användas i de fall det är avgörande för terapiplaneringen.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka