Syntolkning: Smörblommor i blom

EU-miljoner för att främja långsiktig hållbar utveckling, innovation, konkurrenskraft och kompetensförsörjning i Norra Mellansverige

Pressmeddelande – 16 juni 2023

Drygt 221,4 miljoner kronor från EU:s strukturfonder Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Europeiska Socialfonden (ESF+) fördelas på 22 projekt och en förstudie i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Stockholm den 15 juni.

Projekten och förstudien inom Regionalfonden handlar främst om att stärka forskning och innovation, testa och utveckla nya metoder inom digitala tjänster, snabba på nödvändig omställning hos företagen, främja cirkulär ekonomi och öka företagens möjligheter till investeringar, nyetableringar och samverkan. Projekten inom Socialfonden handlar om aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar samt kompetensutveckling inom samordningsförbunden (Finsam). Följande projekt och förstudier har beviljats medel:

DALARNA

 • Birgitta Sacrédeus, ordförande i partnerskapet, 070-573 34 47
 • Kontaktperson Region Dalarna: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Dalarna High-tech Lab Arena

 • Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
 • Kontaktperson: Angelica Ekholm, angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 382 500 kr

Resurseffektiv Industriell Omställning Dalarna

 • Sökande: Industriellt Utvecklingscenter Dalarna Aktiebolag
 • Kontaktperson: Bosse Lilja, bosse.lilja@iucdalarna.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 742 430 kr

HIT – Hållbar Innovativ Tillväxt

 • Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
 • Kontaktperson: Marianne Färlin, marianne.farlin@dalarnasciencepark.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 6 435 205 kr

Livsmedelsinnovation Dalarna

 • Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
 • Kontaktperson: David Levrén, david.levren@dalarnasciencepark.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 4 956 775 kr

Från Byhotell till Visit Village

 • Sökande: Coompanion Dalarna, ekonomisk förening
 • Kontaktperson: Maria Stenis, maria.stenis@coompanion.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 4 013 655 kr

Lokal Gastronomi Dalarna

 • Sökande: Rättviks Kommun
 • Kontaktperson: Lena Westman, lena.westman@rattvik.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 2 960 000 kr

Business Region Dalarna

 • Sökande: Region Dalarna
 • Kontaktperson: Mikael Källman, mikael.kallman@regiondalarna.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 7 034 888 kr

Ökad handelskraft 2.0

 • Sökande: Falun Borlänge Regionen AB
 • Kontaktperson: Eva-Lena Palander, eva-lena.palander@fbregionen.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 4 170 190 kr

Testbädd för industrins livslånga lärande

 • Sökande: Industriellt Utvecklingscenter Dalarna Aktiebolag
 • Kontaktperson: Dan Gustafsson, dan.gustafsson@iucdalarna.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 613 074 kr

Industriaccelerator

 • Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park
 • Kontaktperson: Angelica Ekholm, angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 6 377 829 kr

VÄRMLAND

 • Erik Evestam, vice ordförande i partnerskapet, 010-831 76 44
 • Kontaktperson Region Värmland: Camilla Tellås, 010-833 10 32

KHDHO

 • Sökande: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area
 • Kontaktperson: Jonas Matthing, jonas.matthing@compare.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 944 012 kr

Utveckla Smart industricenter Värmland i Hagfors

 • Sökande: Uvåns Näringslivscenter Aktiebolag
 • Kontaktperson: Lars Sätterberg, lars.satterberg@hagfors.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 3 382 325 kr

Game changer – ett hållbart, inkluderande och attraktivt värmländskt spelekosystem

 • Sökande: Karlstad Innovation Park ekonomisk förening
 • Kontaktperson: Patrick Standfast, patrick.standfast@karlstadinnovationpark.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 7 956 745 kr

Gender Readiness – Jämt Görsmart

 • Sökande: Region Värmland
 • Kontaktperson: Gunilla Evers, gunilla.evers@regionvarmland.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 2 937 917 kr

Hållbara Investeringar

 • Sökande: Region Värmland
 • Kontaktperson: Maria Lindeberg, maria.lindeberg@regionvarmland.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 25 437 250 kr

Värmlands Unga i Arbete

 • Sökande: Karlstad Kommun
 • Kontaktperson: Jennie Fröling, jennie.froling@karlstad.se
 • Sökt EU-belopp från Socialfonden: 27 469 997 kr

GÄVLEBORG

 • Patrik Stenvard, vice ordförande i partnerskapet, 070-307 44 62
 • Kontaktperson Region Gävleborg: Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Applicerad SMART elektrifiering av arbetsmaskiner – en Värdeupptäcktsarena

 • Sökande: Hudiksvalls Hydralikkluster
 • Kontaktperson: Paul Bogatir, paul.bogatir@gmail.com
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 4 400 000 kr

Livsmedelsloket – en resurs för hållbar utveckling av Gävleborgs livsmedel

 • Sökande: Föreningen Matvärden
 • Kontaktperson: Nanna Jan-Ers, nanna@matvarden.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 5 726 825 kr

Hållbar omställningskraft i tillverkande industri

 • Sökande: Företagsutbildarna i Sverige ekonomisk förening
 • Kontaktperson: Carina Åkerberg, carina@foretagsutbildarna.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 11 297 450 kr

Team Gävleborg Hållbar Export och Investeringskraft 2.0

 • Sökande: Region Gävleborg
 • Kontaktperson: Roger Sundström, roger.sundstrom@regiongavleborg.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 9 078 668 kr

Ramprojekt Företagsstöd – Cirkulär ekonomi i Gävleborg

 • Sökande: Region Gävleborg
 • Kontaktperson: Thomas Högman, thomas.hogman@regiongavleborg.se
 • Sökt EU-belopp från Regionalfonden: 29 925 000 kr

Ung Nu Gävleborg

 • Sökande: Region Gävleborg
 • Kontaktperson: Maria Eriksson Nätterlund, maria.eriksson.natterlund@regiongavleborg.se
 • Sökt EU-belopp från Socialfonden: 23 675 216 kr

DALARNA/VÄRMLAND/GÄVLEBORG

Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

 • Sökande: Karlstad Kommun
 • Kontaktperson: Jennie Fröling, jennie.froling@karlstad.se
 • Sökt EU-belopp från Socialfonden: 23 495 648 kr

Fakta om Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2021-2027.

Kontakt

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige - Region Dalarna

Birgitta Sacrédeus, ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

 • Tel: 070-573 34 47
 • Epost: birgitta.sacredeus@regiondalarna.se

Åsa Norrman, huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

 • Tel: 072-740 45 82
 • Epost: asa.norrman@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka