Syntolkning: Patient ligger i sjukhussäng

Fler vårdplatser tillgängliga i Avesta och Ludvika

Pressmeddelande – 15 mars 2023

Lasaretten i Ludvika och Avesta har nyligen utökat antalet öppna vårdplatser inom slutenvården. ”Det är ett glädjande besked vi kan ge, och en kvittens på att de insatser vi jobbar med gett resultat” säger Andreas Mattsson Dicander, verksamhetschef medicin geriatrik och rehabilitering i Ludvika, och Carola Lindblom, verksamhetschef akut medicin geriatrik och rehabilitering i Avesta.

Under vecka 10, för första gången sen 2018, öppnades samtliga vårdplatser inom Ludvika lasaretts slutenvård. Detta till följd av ett riktat arbete med rekrytering och medarbetartrivsel.

– Vi har satsat på att ta väl hand om våra studenter, vår största rekryteringskälla. Vi har också sett ett stort värde i att ha anställt sjuksköterskeassistenter under sommaren tidigare år, säger Andreas Mattsson Dicander.

– Medarbetare har nära till sina chefer och är delaktiga i utvecklingsfrågor som rör verksamheten i stort och smått. Vi arbetar mer i team och satsar på läkarrekrytering samt fulltalig arbetsterapi- och fysioterapibemanning. Allt detta skapar trygghet och vilja att stanna kvar.

Övriga insatser som beskrivs som avgörande i Ludvika är öppningen av närakuten samt satsningar på kompetensutveckling och återkommande utbildningsdagar, mentorskap och basår för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Samtidigt har Avesta lasarett utökat antalet tillgängliga vårdplatser. Även här har det pågått ett arbete för att stärka arbetsmiljön.

– Vi har jobbat mycket med att se över vår arbetsmiljö för att få en rimligare arbetsbelastning och jobbat tillsammans med medarbetarna för att få fram bättre samarbetsrutiner. Det är ett långsiktigt arbete som chefer och alla medarbetare gör gemensamt, säger Carola Lindblom.

– En eloge till verksamheterna som jobbat hårt för att möjliggöra öppningen av fler vårdplatser, det ökar tillgängligheten och förbättrar vården för de svårast sjuka patienterna i hela Dalarna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beskedet kommer efter en längre tid av bemanningssvårigheter som lett till att färre vårdplatser kunnat hållas öppna.

– Det har funnits utmaningar, dels med att konkurrera om nya förmågor, både vad gäller lön och utvecklingsmöjligheter, men också med att behålla de vi redan har. Nu ser vi att fler väljer att börja och stanna hos oss samtidigt som vi har medarbetare som kommer tillbaka, säger Andreas Mattsson Dicander.

Fler öppna vårdplatser i Ludvika och Avesta medför också ett förbättrat vårdplatsläge för Region Dalarnas hälso- och sjukvård i stort.

– Vi är i nära kontakt med övriga sjukhus i länet, för att på så sätt kunna avlasta varandra och hjälpas åt när det behövs, säger Carola Lindblom.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka