"Folktandvården Dalarna vill stärka stödet för medarbetare som lever i eller i framtiden riskerar att hamna i en osund våldsutsatt relation”, säger Göte Persson, ordförande Tandvårdsnämnden.

Folktandvården Dalarna stärker stödet för medarbetare som lever under våldsutsatthet

Pressmeddelande – 31 augusti 2022

Medarbetare som är utsatta för våld i nära relation ska kunna byta arbetsplats och få stöd att hitta en tillfällig bostad. ”Det är viktigt att vi arbetar förebyggande för att stötta våra medarbetare som lever under våldsutsatthet”, säger Göte Persson (C), ordförande Tandvårdsnämnden.

Våld i nära relation är ett växande och utbrett samhällsproblem som återfinns i alla samhällsklasser och som statistiskt sett oftare drabbar kvinnor än män. En viktig faktor för att personer som är utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld ska våga bryta sig ur en osund relation är att hen har ett socialt skyddsnät runtomkring sig. Möjligheten att byta arbetsort men ändå kunna behålla sitt arbete kan vara avgörande för att en utsatt person vågar ta steget.

För att stärka stödet för medarbetare som är utsatta för våld i nära relation har Tandvårdsnämnden den 31 augusti 2022 beslutat att:

• Införa en intern kontaktperson som medarbetare som lever i en osund relation kan vända sig till för stöd.

• Möjliggöra byte av arbetsplats om medarbetare vill ta steget och lämna ett osunt förhållande.

• Bistå med stöd för att försöka hitta en tillfällig bostad till utsatt medarbetare.

– Folktandvården Dalarna vill stärka stödet för medarbetare som lever i eller i framtiden riskerar att hamna i en osund våldsutsatt relation. Vi är en stor arbetsgivare där majoriteten av våra anställda är kvinnor och statistiskt sett har vi ett antal medarbetare som lever i en osund relation där våld i nära relation förekommer så det här är en viktig fråga för oss, säger Göte Persson.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka