Syntolkning: Folktandvården Dalarnas logotyp

Folktandvården Dalarnas satsningar för ökad bemanning ger resultat

Pressmeddelande – 9 juni 2023

Folktandvården Dalarnas har förbättrat bemanningsläget i länet. Flera kliniker har vänt vakansläget. Arbetet har lett till nyrekrytering av 20 tandläkare, 10 tandhygienister och 23 tandsköterskor. Exempelvis är nu Folktandvården Orsa fullbemannad och kan erbjuda alla patientgrupper tandvård.

Till följd av ett ansträngt bemanningsläge har Folktandvården Dalarna tagit fram en handlingsplan för kompetensförsörjning som innehåller både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att trygga bemanningen. Åtgärderna har lett till nyrekrytering av 20 tandläkare, 10 tandhygienister och 23 tandsköterskor. Av dessa är 15 tandläkare, 6 tandhygienister och 16 tandsköterskor nu tillsvidareanställda.

– Det är glädjande att arbetet lett till att vi nu kan erbjuda fler invånare bra tandvård, samtidigt som vi skapar förutsättningar för god arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Mari Rustad, (S), ordförande i tandvårdsnämnden.

På flera platser i länet har åtgärder bidragit till att klinikerna har lyckas vända vakansläget. En av klinikerna är Folktandvården Orsa som på bara ett par år har gått från att inte ha någon anställd tandläkare till att vara fullbemannad.

– Vi har varit kreativa i både arbetssätt och rekryteringsarbete. Vi kontaktade pensionerade tandläkare och tandhygienister, delade ut annonsaffischer och fick Kalle Moraeus att ställa upp i en av våra kampanjfilmer, berättar Karin Sigås, verksamhetschef på Folktandvården Orsa.

I Orsa arbetar personalen i undersökningspass, där tandläkare och tandsköterskor arbetar tillsammans, för att få in så många patienter som möjligt. Det har resulterat i att kliniken idag kan erbjuda tandvård till alla patientgrupper.

Starkare team

– Vi har bevisat att det går att vända i motvind och att ingenting är omöjligt. Vår klinik har gjort det bästa av situationen och klarat det tillsammans. Nu är vi ett mycket starkare team, berättar Karin Sigås.

Även flertalet av de patienter som valde att gå till privata tandvårdskliniker under den ansträngda perioden har nu valt att komma tillbaka till Folktandvården Orsa.

– Framtiden ser ljus ut, säger Gunilla Södersten, kliniksamordnare på Folktandvården Orsa.

Exempel på åtgärder som gjorts och som planeras är byggnationen av ett akademiskt tandvårdshus i Falun, en utökad vuxentandvård och samarbete med tandläkarutbildningen på Karolinska Institutet och i Riga. Handlingsplanen fokuserar även på nationella och internationella rekryteringsinsatser samt har ett ökat fokus på arbetsmiljöarbetet.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka