Sämre munhälsa är vanligare hos barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Dalarna visar en rapport framtagen i samverkan mellan Folktandvården Dalarnas folkhälsofunktion som understryker betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Förebyggande insatser ska ge Dalarnas barn och unga en god och jämlik munhälsa

Pressmeddelande – 18 november 2022

Sämre munhälsa är vanligare hos barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Dalarna visar en ny rapport som understryker betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande insatser. ”Vi ska vara aktiva där barnen löper högst risk att få karies”, säger Eva Östling, verksamhetschef för Folktandvårdens folkhälsofunktion.

Rapporten Socioekonomiska kluster och munhälsa hos barn och unga i Dalarnas län som är framtagen i samverkan mellan Folktandvården Dalarnas folkhälsofunktion och Region Dalarnas hållbarhetsavdelning visar på ett samband mellan sämre munhälsa och att tillhöra ett geografiskt område som har högre grad av utsatthet. Mönstret är genomgående för alla typer av karies och i olika åldersgrupper. Rapporten visar också att flickor löper en högre risk för kariessjukdom under tidiga ungdomsår och pojkar under senare ungdomsår.

– Genom att analysera geografiska områden i Dalarna som liknar varandra utifrån socioekonomiska faktorer har vi fått en större förståelse och kan bättre planera de förebyggande insatserna, säger Eva Östling, verksamhetschef för Folktandvårdens folkhälsofunktion.

Folktandvårdens folkhälsofunktion har uppdraget att verka för en god och jämlik munhälsa hos Dalarnas befolkning och rapporten har resulterat i en åtgärdsmodell som beskriver hur de hälsofrämjande och förebyggande insatserna ska genomföras i länets kommuner.

– Vi ska fortsätta arbeta med de åtgärder som redan ges till alla områden i länet, oavsett risk, samtidigt som särskilda insatser kommer sättas in i mer utsatta områden. Vi ska vara aktiva där barnen löper högst risk att få karies, säger Eva Östling.

Rapporten har väckt nya frågeställningar och ytterligare analyser kan bli aktuella för att ge stöd åt planeringen av förebyggande insatser för att uppnå en god och jämlik munhälsa i länet.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka