Syntolkning: medelålders man håller sig om knät under träning

Forskare från Region Dalarna i internationellt uppmärksammad studie om tränings påverkan på knäledsartros

Pressmeddelande – 24 januari 2023

Träningens påverkan på knäledsartros är i fokus i en ny studie, från Region Dalarna deltar forskare Riccardo lo Martire och Björn Äng, direktör för enheten för forskning och utbildning (FoU). ”Det är en vedertagen sanning att träning hjälper patienter med denna knäledsartros, men det finns få studier där man faktiskt undersöker om det finns en optimal 'dos' av träning. Det är främst den frågan vi vill få svar på” säger Björn Äng.

– På sikt handlar det också om hur mycket tid och resurser som behövs, såväl från patienten som från vårdgivaren, men fler studier behövs, säger Björn Äng

189 personer med knäledsartros i Sverige och Norge har deltagit i studien som genomförts av forskare vid Region Dalarna, Karolinska institutet, Högskolan Dalarna samt vid Norwegian University of Science and Technology i Trondheim, Norge. Hälften av personerna lottades att få en låg träningsdos motsvarande fem träningsövningar under 20 till 30 minuter per tillfälle. Den andra hälften fick en hög träningsdos med elva övningar mellan 70 och 90 minuter per tillfälle. Båda grupperna tränade tre gånger i veckan under en tolv veckors period.

–Resultatet pekar alltså på att högintensiv och lågintensiv träning ger liknande besvärlindring vid kronisk knäledsartros. Högintensiv träning gav något bättre effekt på knäfunktion och livskvalitet på kort sikt, men avtog efter sex månader, säger Riccardo Lo Martire.

Projektet startade så tidigt som 2007 med Karolinska institutet som hemvist och med finansiering av Reumatikerförbundet. Projektet är ett Nordiskt projekt med patientdeltagande från såväl Sverige som Norge. Arbetet har drivits av huvudförfattare Tom Arild Torstensen, med Håvard Østerås, Riccardo Lo Martire, Georg Mørtvedt Rugelbak, Wilhelmus Grooten som medförfattare. Björn Äng är ansvarig forskare för projektet.

Studien i renommerad medicinsk tidskrift

Studieresultaten publicerades den 23 januari 2023 av Annals of Internal Medicine, en akademisk medicinsk tidskrift som är en av de mest citerade och inflytelserika medicinska specialtidskrifterna i världen.

Publikation: “High- Versus Low-Dose Exercise Therapy for Knee Osteoarthritis A Randomized Controlled Multicenter Trial”, Tom Arild Torstensen, Håvard Østerås, Riccardo LoMartire, Georg Mørtvedt Rugelbak, Wilhelmus Johannes Andreas Grooten, Björn Olov Äng, Annals of Internal Medicine, online 23 januari 2023, doi: 10.7326/M22-2348

För ytterligare information kontakta:

Tom Arild Torstensen,
tom.torstensen@hotsteninstitute.com
0707344102

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka