Syntolkning: start Vansbrosimningen

Forskning vid Vansbrosimningen ger ny kunskap om simningsorsakat lungödem (SIPE)

Pressmeddelande – 5 juli 2023

I samband med Vansbrosimningen bedrivs sedan 2017 en forskningsstudie med mål att öka säkerheten vid simning i öppet vatten. ”Vansbrosimningen är ett unikt tillfälle att studera simningsorsakat lungödem, ett relativt ovanligt tillstånd som man kan drabbas av vid simning i öppet vatten” säger Maria Hårdstedt, läkare och disputerad forskare i Region Dalarna.

Ungefär 40 till 50 patienter drabbas årligen av simningsorsakat lungödem (SIPE) under Vansbrosimningen som är Sveriges största simningsevenemang i öppet vatten. Den som drabbas av SIPE får plötsliga andningssvårigheter och hosta, ibland blodhosta, och nedsatt ork i samband med simning i öppet vatten. Tillståndet beror på ökad mängd vätska i lungorna, så kallat lungödem.

– Det finns förvånansvärt lite forskning om tillståndet och orsaken till att man drabbas är inte helt känd, vår studie har bidragit till att vi idag vet mer om bland annat diagnostik, förekomst och behandling. Vi har också ökat medvetenheten om SIPE i organisationen kring Vansbrosimningen och över de år vi varit aktiva har antalet svårt sjuka patienter minskat, säger Maria Hårdstedt.

Forskargruppen om SIPE utgår från Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna. Genom samarbete med kollegor vid Region Örebro län och Region Gävleborg har forskargruppens kompetens breddats.

Projektet fick under hösten 2022 ett större anslag från Sjukvårdsregionala forskningsområdet Mellansverige (RFR) som stödjer samarbetsprojekt mellan regioner i Mellansverige.

– Det behövs en bred kompetens i gruppen för att kunna studera olika aspekter av SIPE. I samband med anslaget från RFR har vi rekryterat biomedicinska analytiker som kan köra ekokardiografi, specialistläkare i klinisk fysiologi och kardiologi samt labbpersonal som kan ta blodprover på plats. Samarbetet i gruppen har varit helt avgörande för att kunna genomföra vår forskning, säger Maria.

Relaterade länkar

Forskning i samverkan - Sjukvårdsregion Mellansverige (xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se)

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka