Syntolkning: Region Dalarnas logga, vit dalahäst mot röd bakgrund.

Fortsatt ansträngt bemanningsläge inom Dalarnas hälso- och sjukvård

Pressmeddelande – 15 december 2022

Till följd av en ökad smittspridning av luftvägsinfektioner i samhället råder hög sjukfrånvaro bland Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsmedarbetare, vilket försämrar ett redan ansträngt bemanningsläge. ”Läget ser något bättre ut jämfört med förra veckan. Verksamheterna kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att använda våra resurser på bästa sätt” säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I Region Dalarna finns sedan tidigare en handlingsplan för vårdplatsbrist som hälso- och sjukvården använder sig av. Planen innehåller åtgärder så som dagliga avstämningar för att besluta om prioriteringar utifrån aktuellt bemanningsläge. Utifrån det kommer personal och resurser fördelas och omfördelas vid behov.

I planen ingår att verksamhetschefer kan minska mängden icke tidskritik vård för att öka bemanningen där den behövs som mest.

Utöver detta har det tagits beslut om att verksamhetschefer kan erbjuda undersköterskor och sjuksköterskor vid alla kliniker extraersättning vid extra pass. Beslutet gäller till och med söndagen den 15 januari 2023.

Smittspridningen ökar – detta gäller för invånare och medarbetare

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka i länet, samtidigt som även spridningen av RS-virus och influensa ökar. Den senaste veckan har också flera fall av vinterkräksjuka uppmärksammats i samhället.

Det är nu viktigt att invånare fortsätter följa de råd och rekommendationer som finns:

  • stanna hemma från skola och arbete vid sjukdom
  • tvätta händerna ofta och noggrant
  • ta de doser vaccin som du rekommenderas

– Det är fortsatt viktigt att äldre samt personer som tillhör riskgrupp vaccinerar sig mot covid-19 och influensa för att undvika allvarlig sjukdom. Vaccination ger dock inte ett fullständigt skydd mot smittspridningen och sköra personer kan ha behov av vård och omsorg även vid lindrigare symtom. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla smittan i samhället och inom vård- och omsorgen nere, säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

Smittskydd Dalarna rekommenderar att medarbetare inom länets vård och omsorg använder munskydd hela tiden på arbetsplatsen. Vid utbrott på en enhet kan det också vara aktuellt med andningsskydd istället för munskydd. Patienter som önskar bör kunna erbjudas munskydd.

– Det är också viktigt att man fortsätter hålla avstånd på arbetsplatsen, exempelvis i fikarum, säger Fredrik Rücker.

Så söker du vård

  • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.
  • Besök 1177.se. På webben hittar du bra egenvårdsråd råd samt kontaktuppgifter till vården
  • Använd appen Min vård för att träffa läkare och få medicinska konsultationer via videosamtal.
  • Kontakta din vårdcentral. Distriktsläkaren eller annan vårdpersonal tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård.
  • Vid akuta sjukdomsfall. Ring 1177 eller din vårdcentral, många gånger kan du få en jourtid på en närliggande mottagning, istället för att åka till akuten.
  • Ring 112 vid nödsituation eller allvarlig skada.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka