Syntolkning: Datorskärm med Region Dalarnas sidor om regional utveckling

Hitta till Region Dalarnas sidor om regional utveckling

Nyhet – 10 maj 2023

På webbadressen www.regiondalarna.se/regionalutveckling hittar du information om hur Region Dalarna arbetar med regional utveckling. Webbsidorna är till för bland annat tjänstepersoner i Dalarnas kommuner, organisationer och föreningar, näringslivsaktörer och statliga myndigheter.

– På webbsidorna vill vi göra det enklare för aktörer i länet att förstå hur Region Dalarna bedriver arbetet med regional utveckling, exempelvis genom olika stöd och bidrag. Vi vill samtidigt ge länets aktörer tillgång till information om utvecklingen i Dalarna och en fortlöpande uppföljning av det gemensamma arbetet med Dalastrategin säger Elsmari Julin, förvaltningschef på regionala utvecklingsförvaltningen.

  På webbsidorna hittar du bland annat:

  • Information om Dalarnas regionala utvecklingsstrategi – Dalastrategin 2030.
  • Information om hur du som företag eller organisation kan söka stöd och bidrag.
  • Statistik, rapporter och kunskapsunderlag.
  • Information om kommande evenemang, seminarium och tillfällen för utbyte av idéer och kunskap.

  På sidorna kan du även läsa mer om den regionala utvecklingsförvaltningen och enheterna för strategi och finansiering, näringslivsutveckling och samhällsbyggnad.


  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka