Syntolkning: Inger Andersson von Rosen

Inger Andersson von Rosen är Dalarnas tillförordnade smittskyddsläkare

Pressmeddelande – 30 januari 2023

I december 2022 blev det klart att Inger Andersson von Rosen blir tillförordnad smittskyddsläkare i Region Dalarna under ordinarie smittskyddsläkare Fredrik Rückers föräldraledighet. ”Dalarna är geografiskt ett stort område med städer, landsbygd, varierande befolkning och stor turisttillströmning. Allt detta är en utmaning utifrån ett smittskyddsperspektiv, utmaning som jag ser fram emot att få arbeta med”, säger hon.

Närmast kommer Inger Andersson von Rosen från ett uppdrag på enheten för smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland. Hon har i många år arbetat med nationell smittskyddsamordning, först på Socialstyrelsen och sedan 2015 för Folkhälsomyndigheten.

– Som infektionsläkare är jag i botten akutmedicinare. Jag blev också tidigt, redan 1994, engagerad i det förebyggande arbetet med smittskydd och vårdhygien – en annan väldigt händelsestyrd verksamhet – både regionalt, bland annat i Jämtland Härjedalen, och nationellt. Därutöver har min familj och jag under många år jobbat utomlands, framför allt i Afghanistan och Centralamerika, säger hon.

Vad ser du fram emot med uppdraget?

– För många år sen var jag här på besök i egenskap av tillsynsläkare och ser nu fram emot att få lite mer tid att nalkas den här regionen på ett annat sätt. Dalarna är geografiskt ett stort område med städer, landsbygd, varierande befolkning och stor turisttillströmning. Allt detta är en utmaning utifrån ett smittskyddsperspektiv, utmaning som jag ser fram emot att få arbeta med, säger Inger Andersson von Rosen.
– Samtidigt är jag extra glad för att det är just under vårvintern som jag nu har chansen att få lära känna Dalarna lite närmare.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka