Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-09-27

Nyhet – 27 september 2022

Oförändrade patientavgifter för besök till öppenvården
Avgifter för besök till öppenvården lämnas oförändrade för 2023. Slutenvårdsavgift samt gränsen för högkostnadsskydd höjs enligt hälso- och sjukvårdslagens beräkning av prisbasbelopp. Från 2023 fastställs högkostnadsskydd för öppenvård till 1 300 kronor och avgiften för slutenvård till 120 kronor per vårddag. Högkostnadsskyddet för hjälpmedelsavgiften fastställs till 1 300 kronor. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att föreslå regionfullmäktige. Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras ta fram förslag till regionfullmäktige för att införa en avgift för digitala vårdbesök hos specialistvården.

ECT- verksamheten blir kvar i Säter
Verksamheten där elbehandlingar (ECT) ges ska fortsatt vara förlagd i Säter. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat.

Det var i februari 2021 som nämnden beslutade om att flytta delar av allmänpsykiatrins verksamhet, inklusive ECT-verksamheten, från Säter till Falun. Efter att ortsplaceringen av ETC-verksamheten utretts ytterligare och kompletterats med en risk- och konsekvensanalys har dock Säter bedömts vara det mest patientsäkra alternativet.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka