Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-10-25

Nyhet – 25 oktober 2022

Hyrpersonal ska upphandlas för en miljard kronor
Med anledning av att det nationella bemanningsavtalet pausats föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att regionfullmäktige beslutar om ett eget avtal för Region Dalarna. Upphandlingen avser bemanningsläkare och bemanningssjuksköterskor inom alla specialiteter och verksamheten ska bedrivas i regionens lokaler i hela länet.

Nuvarande avtal för bemanningsläkare löper ut 2023-01-31 medan avtal för bemanningssjuksköterskor gäller till och med 2023-04-08. Värdet beräknas till 239 miljoner kronor per år för bemanningsläkare och 17,5 miljoner kronor per år för sjuksköterskor.

Finansiering av utbyggnationen på Falu lasarett
Cirka 100 miljoner kronor äskas nu till utbyggnationen av hus 09 på Falu lasarett för kostnadsökningar kopplade till högre hyra, kapitalkostnader och bemanning. Budget äskas inför budgetår 2025, med en revidering under våren 2024.

Utbyggnationen av hus 09 påbörjades den 1 september 2022. Ny- och ombyggnationen ska bidra till en förbättrad patientsäkerhet och kortare vårdköer samt leda till att fler behandlingar kan utföras i regionen.

Kostnadsfri vaccination mot kikhosta för gravida
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna kostnadsfri vaccination mot kikhosta för gravida. Detta för att främja en rättvis vård och öka sannolikheten att gravida tar vaccinet. Syftet är att skydda nyfödda barn mot allvarliga komplikationer av kikhosta. Kostnaden för Region Dalarna är beräknad till 576 000 kronor år 2023, och hanteras inom regionplanens budget.

Sedan den 15 augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten kikhostvaccination för gravida.

Neuropsykiatriska utredningar upphandlas för att korta vårdkön
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna upphandling av neuropsykiatriska utredningar till ett värde av 25 miljoner kronor för 2023. Finansieringen av köpt extern vård sker genom det ekonomiska utrymme som finns med anledning av vakanta tjänster.

Samtliga enheter inom psykiatri och habilitering har behov av att upphandla externa leverantörer på grund av långa väntetider. Det är cirka 700 patienter i kö och efterfrågan på utredningar ökar. Alltfler patienter väljer också att nyttja valfriheten i vården. Genom upphandling kan regionen påverka kravspecifikationer och få kontroll över kostnader samt säkerställa kvaliteten på genomförda utredningar.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka