Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-12-06

Nyhet – 6 december 2022

Nytt operationshus på Mora lasarett
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förslaget att bygga ett nytt operationshus på Mora lasarett. Operationshuset ska rymma operationsverksamhet, intensivvårdsavdelning, medicinsk teknik och IT samt akutmottagning. Med det nya operationshuset beräknas antalet operationer öka med cirka 2000 operationer per år jämfört med idag.

Bakgrund till förslaget är att befintliga lokaler inte uppfyller dagens krav på god arbetsmiljö och vårdhygien och inte heller har förutsättningar att inrymma teknikintensiv verksamhet. Bakgrundsanalysen visar också att befintliga lokaler inte är förenade med god patientsäkerhet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att:

  • Godkänna åtgärder för ett nytt operationshus på Mora lasarett och att gå vidare med nästa steg i byggprocessen.
  • Godkänna driftskostnadskalkylen om cirka 51 miljoner kronor, under förutsättning att finansiering finns.

Hälso- och sjukvårdsnämnden hemställer också regionstyrelsen att i kommande budgetprocess inför 2028 beakta ökade driftkostnader för nytt operationshus.

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut den 20 februari 2023. Operationshuset beräknas vara i bruk 2028.

Verksamhetsplan och budget 2023
Nämnden har fastställt hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan och budget för 2023. Planen binder samman den övergripande regionplanen med verksamhetens inriktning och följer målområdena:

  • Medborgare
  • Medarbetare och ledarskap
  • Hållbar utveckling
  • Hälso- och sjukvårdens kvalitet

(M) deltog inte i beslutet eftersom de avser lämna eget förslag till budget. (V) reserverade sig mot beslutet.

Upphandling av verksamhet för provrörsbefruktning, IVF
Upphandlingen avser avancerad infertilitetsbehandling där leverantören ska tillhandahålla och utföra IVF-behandlingar på remiss. Leverantören ska också hantera spermie- ägg- och embryodonation. Avtalets värde är 20 miljoner kronor och ska fortlöpa under 4 år med start i maj 2023.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka