Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-02-21

Nyhet – 21 februari 2023

Långsiktig plan för dalarnas hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att anta slutrapporten ”Framtidens hälso- och sjukvård i Region Dalarna”. Rapporten ger en långsiktig och strategisk plan för utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård på 15 års sikt. Den innehåller en konkretisering av de målområden och strategier som regionstyrelsen tidigare fattat beslut om. Strategierna omfattar:

  • Samverkan
  • Översyn av vårdutbud och prioritering
  • Digitalisering
  • Hälsofrämjande och förebyggande
  • Egenvård
  • Kompetensförsörjning
  • Fastigheter och lokaler
  • Forskning, utbildning och innovation

Strategierna ska bidra med en vägledande långsiktigt inriktning, som årligen ska omsättas till verksamhetsplaner. Det är första gången regionen lägger fram en sådan långsiktig planering som omfattar fyra mandatperioder.

Verksamhetsberättelse 2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade fastställa verksamhetsberättelsen för 2022. Berättelsen sammanfattar verksamhetsåret 2022 utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal.

Ur ett invånarperspektiv har hälso- och sjukvården en god måluppfyllelse vad gäller digitalisering och flera konkreta steg har tagits som visar att omställningsarbetet mot en god och nära vård har börjat.

Årets största utmaning har varit att bemanna hälso- och sjukvården med rätt kompetenser. För patienterna har det inneburit att tillgängligheten minskat och att antalet vårdplatser inte är i nivå med behovet.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka