Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-05-30

Nyhet – 30 maj 2023

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Tertialrapport för hälso- och sjukvården

Avvikelsen mot budget är efter april cirka -642 miljoner kronor. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med cirka 130 åtgärder för att minska kostnaderna med cirka 100 miljoner kronor år 2023 och ytterligare cirka 380 miljoner kronor år 2024. Kompetensförsörjningsbehovet är fortsatt stort, men antal arbetade timmar är högre än samma period föregående år. Det beror främst på minskad sjukfrånvaro. Hälso- och sjukvårdsproduktionen har ökat men vårdgarantimålen är fortsatt svåra att nå. I övrigt är prognosen att målen kommer att nås helt eller delvis under 2023.

Lokalförändring Vansbro ambulansstation

Nämnden beslutade att godkänna ett förslag om lokalförändring och nybyggnad av Vansbro ambulansstation. Lokalkostnaderna beräknas öka med 1 800 000 kronor per år. Nämnden beslutade att äska 1000 000 kronor från Regionstyrelsens förvaltning. Den återstående kostnaden på 800 000 kronor tas inom verksamhetens ram.

Vårdbuss i Rättviks primärvårdsområde

Nämnden beslutade att införa en vårdbuss i Rättvik som ett pilotprojekt. Den mobila vårdenheten är ett alternativ till vårdcentralens fasta punkt och kan möta invånarna där de lever sina liv. Upptagningsområdet är tänkt att vara Håven, Dalfors, Bingsjöområdet, Furudal och Åsenbyarna. Införande av vårdbuss är ett led i omställningen till God och Nära Vård.

(V) yrkade avslag.

Lokalförändring för patologi och cytologi

Inom några år förväntas samtliga obduktioner i regionen utföras i Falun. För att möta ett ökat antal obduktioner behöver lokalerna anpassas. Nämnden beslutade om åtgärder som innebär en beräknad kostnad for verksamheten på ca 1,1 miljon kronor årligen under 15 år. Nämnden beslutade att godkänna förslag till finansiering.

(M) yrkade nytt förslag till beslut som godkändes.

Utökat uppdrag för Hornhinnebanken

Hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset i Örebro är en sjukvårdsregional gemensam verksamhet som ska säkerställa sjukvårdsregion Mellansveriges tillgång till hornhinnor för transplantation. Nämnden beslutade att godkänna att Hornhinnebanken får ett utökat uppdrag att säkerställa tillgången till och bistå hela sjukvårdsregionen med vävnadsutredare. Beslut om utökad budget med 1,6 miljoner kronor på helår. Hornhinnebanken prioriterar tillsammans med regionerna hur införandet kan ske under år 2023.

Regionstyrelsen fattar slutgiltigt beslut.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka