Kortfattat: Hälso-och sjukvårdsnämnden 2022-11-22

Nyhet – 23 november 2022

Region Dalarna motsätter sig upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)

Region Dalarna har lämnats möjlighet att besvara en remiss gällande Socialstyrelsens upphävande av föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Egenvård är när en patient får utföra hälso-och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av närstående eller en personlig assistent. Föreskriften trädde i kraft år 2009 och i och med att en ny lag om egenvård ska införas den 1 januari 2023 behöver föreskriften SOSFS 2009:6 ändras alternativt upphävas.

I remissen vill Region Dalarna framföra att den nya lagen om egenvård inte ger tillräckligt stöd för de äldre som inte omfattas av LSS, och som behöver bistånd med sin egenvård. Därmed motsätter sig Region Dalarna upphävande av föreskrifterna SOSFS 2009:6.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka