Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2022-08-18

Nyhet – 19 augusti 2022

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Delårsrapport per juli 2022 fastställs

I delårsrapporten görs en bedömning av kollektivtrafiknämndens ekonomiska resultat och verksamhetsmål. Prognosen för hela 2022 är ett underskott på 71 miljoner kronor, medan det redovisade underskottet per sista juli 2022 är cirka 54 miljoner kronor. Det som främst ökat, och som förväntas öka mer, är trafikkostnaderna där en betydande faktor varit indexökningen som hittills i år varit 27 miljoner kronor.

Regionstyrelsen gav den 30 maj kollektivtrafiknämnden i uppdrag att återkomma med en rapport till regionstyrelsen i september för hur förvaltningens underskott kan sänkas. I den handlingsplan som tagits fram av förvaltningen lyfts bland annat åtgärder för sjukresor, avtalsöversyn, åtgärder för ökat resande samt förslag på neddragningar av linjetrafik.

Handlingsplanen godkänns, förutom vad gäller följande punkter:

 • minska linjetrafik
 • öka intäkter för skolkort
 • öka biljettpriser och anmäls till regionstyrelsen

Förvaltningschefen får i uppdrag att göra risk- och konsekvensanalyser kring dessa punkter som ska återrapporteras på nämndens möte den 29 september 2022.

(S) deltar inte i beslutet. (V) yrkar avslag till förslaget.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka