Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2022-09-29

Nyhet – 29 september 2022

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Svar på remiss om ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Regeringen gav år 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå utformningen av ett ekonomiskt stöd till regionerna för att utveckla och samordna de regionala biljettsystemen nationellt. Syftet med detta är att göra det enklare för invånarna att resa med kollektivtrafik över länsgränser. Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Statlig medfinansiering ska kunna beviljas för åtgärder vad gäller förenklad biljettstruktur avseende regelverk och villkor, förenklade köp av biljetter, nationella biljettsamarbeten samt återförsäljning för att nå nya kunder och sammanhang.

Till följd av detta har Regeringen avsatt 100 miljoner år 2022 och 100 miljoner år 2023 för att ersätta kostnader hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vad gäller utvecklingen och integrering av biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.

Kollektivtrafikmyndigheten Region Dalarna bedömer att planering för 2022 inte kan ske i det sena skedet på året. Att skjuta på perioden för medfinansiering till år 2023 och år 2024 skulle underlätta för mindre regionala kollektivtrafikmyndigheter och öka deras möjlighet att samordna sig med andra kollektivtrafikmyndigheter för att ansöka om medel utifrån planerade åtgärder.

Kollektivtrafikmyndigheten Region Dalarna är positiva till en utveckling som gör det enklare för resenärerna att resa länsöverskridande inom landet. I stort är förslaget positivt för Region Dalarna.

Hållplatsstrategi antas

Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för många olika typer av resenärsmiljöer som ska vara trygga, säkra och tillgängliga för resenärer, förare och övriga aktörer.

Det är många aktörer som ansvarar för kollektivtrafiken i Dalarnas län, därför krävs det ett samarbete och en strategi för att få en gemensam plattform som underlättar för resenärerna att resa kollektivt.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

   Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka