Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2022-10-20

Nyhet – 21 oktober 2022

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Verksamhetsplan och budget för kollektivtrafiknämnden 2023

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan för 2023 utgår ifrån mål och uppdrag som återfinns i regionplanen för 2023 - 2025. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde den 29 september 2022 genomfördes en måldialog, där nämndens ledamöter diskuterade målformuleringar för nämndens verksamhetsområde. Dessa målformuleringar har sedan varit tongivande för förvaltningens framtagande av verksamhetsplan.

Målen följer regionplanens fyra målområden och handlingsplaner för aktiviteter och nyckeltal för kollektivtrafiknämnden är bilagor till verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan och budget för kollektivtrafiknämnden 2023 antas.

(S) med instämmande av (KD), föreslår att verksamhetsplan och budget 2023 tas upp på nämndens sammanträde 20 december 2022, för revidering utifrån ny regionplan och budget 2023 som antas av regionfullmäktige 14-15 november 2022. (V) yrkar avslag till budget och handlingsplan 2023.

Förlängning av tillfällig avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare i Dalarnas län

I Europa råder just nu ett ytterst osäkert säkerhetspolitiskt läge. I Ukraina har många drabbats av krig och behövt fly från sina hem och från sitt land.

Mot bakgrund av detta så beslutade regionfullmäktige 2022-04-25, att godkänna kollektivtrafiknämndens förslag, att ukrainska medborgare som kan uppvisa giltig ukrainsk identitetshandling får åka buss i hela Dalarnas län utan färdbevis. 2022-06-13 förlängde regionfullmäktige beslutet till och med 2022-10-03. Regionstyrelsens ordförande har 2022-10-04 beslutat att förlänga beslutet till och med 2022-11-15.

Kollektivtrafiknämnden föreslår nu att beslutet förlängs, från 16 november till och med 20 februari 2023.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

  Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden

  Söker du tidigare publiceringar av kortfattat?

  Här finns kortfattat från alla nämnder Länk till Kortfattat - Region Dalarna

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka