Syntolkning: kortfattat kollektivtrafiknämnden

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2022-12-20

Nyhet – 20 december 2022

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Trafikplan 2023 fastställs

Region Dalarna är Regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för att besluta om allmän trafikplikt samt att upprätta och besluta om trafikförsörjningsprogrammet och fastställa mål. Genom trafikförsörjningsprogrammet presenteras visionen för länets kollektivtrafik. Denna vision konkretiseras i den årliga trafikplanen, som är en redovisning av nästkommande års trafik och vilken kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken i Dalarnas län samt Samverkansbilaga beskriver hur trafikplaner ska tas fram. Innevarande verksamhetsårs utförda trafik redovisas i en årsrapport under första kvartalet år 2023

Regionalt trafikförsörjningsprogram Dalarna 2023-2032 fastställs

Region Dalarna ska som regional kollektivtrafikmyndighet upprätta, fastställa och vid behov revidera ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken i Dalarnas län. Programmet ska också motivera vilken kollektivtrafik som ska utföras genom beslut om allmän trafikplikt. Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram, har samverkats med regionala utvecklingsförvaltningen och företrädare för kommunerna i länet under framtagandet. Viktiga inspel från kommunerna har i hög grad bidragit till den omarbetade programversionen. Målen i trafikförsörjningsprogrammet följs upp årligen.

David Örnberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

  Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden

  Söker du tidigare publiceringar av kortfattat?

  Här finns kortfattat från alla nämnder Länk till Kortfattat - Region Dalarna

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka