Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden extrainsatt 2022-08-31

Pressmeddelande – 31 augusti 2022

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Korrigering i delårsrapport 2022 fastställs

I delårsrapporten görs en bedömning av kollektivtrafiknämndens ekonomiska resultat och verksamhetsmål per sista juli samt en prognos för hela verksamhetsåret 2022. Delårsrapporten för 2022 fastställdes av kollektivtrafiknämnden 2022-08-18. Två korrigeringar har gjorts i delårsrapporten efter att det framkommit att felaktiga ekonomiska poster redovisats.

Efter justeringen i delårsrapporten är ny prognos för 2022 ett underskott på 121 miljoner kronor. Kollektivtrafiknämnden är utlovade 30 miljoner kronor som en separat årsbokslutspost, stödet är kompensation där indexpåverkan i trafikavtal bidragit till underskott. Med denna post inräknat är det totala underskottet 91 miljoner kronor vid årets slut.

(S) deltar inte i beslutet. (V) yrkar avslag till förslaget.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka