Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2022-10-25

Nyhet – 25 oktober 2022

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.


Årets kulturpristagare och kulturstipendiater är utsedda
Varje år delar Region Dalarna ut ett kulturpris om 100 000 kronor. Priset går till en person eller organisation verksam i Dalarna inom litteratur, konst, musik eller annat kulturområde.

På dagens sammanträde beslutades att årets kulturpris går till Linda Karlsson, Miss Li. Miss Li, bördig från Borlänge, är sångerska, textförfattare, pianist och kompositör.

På sammanträdet beslutades även mottagare av årets fyra kulturstipendier. Till yrkesverksamma konstnärer delas två stipendier ut om 50 000 kr vardera, som i år tillfaller Idris Jafo, musiker, Borlänge, och Mattias Helje, smed, Lima i Västerdalarna. Oetablerade konstnärer tilldelas ett stipendium om 25 000 kronor vardera. I år går dessa till Hanna Köpman, textilkonstnär, Orsa, och Ebba Eriksson, klarinettist, Falun. Kulturstipendierna delas ut till konstnärer som bor eller verkar i Dalarna, eller som har någon annan form av anknytning till länet.


Folkteatern i Dalarna får stöd från Region Dalarna
Folkteatern i Dalarna kommer under 2022 att få ekonomiskt stöd om 150 000 kronor, det har kultur- och bildningsnämnden beslutat.

- Folkteatern håller mycket god kvalitet på sina föreställningar och uppfyller de inriktningar kultur- och bildningsnämnden beslutat om gällande barn och unga, breddat deltagande och uppsökande verksamhet, säger Mursal Isa (MP), ordförande kultur- och bildningsnämnden.

    Det finns ett uttalat behov av långsiktigt ekonomiskt stöd till fria, yrkesverksamma grupper inom teaterområdet, så att konstformen kan utvecklas och bidra till att uppnå målen i Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan, särskilt med hänsyn till breddat deltagande i hela länet och barn och unga. Därför har kultur- och bildningsförvaltningen fått i uppdrag att komma med förslag på utformning på ett långsiktigt stöd till den fria scenkonsten i Dalarna. Förslaget presenteras för kultur- och bildningsnämnden för vidare beslut i december 2022.


    Vill du veta mer?
    Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka