Syntolkning: Gul bild med texten Kortfattat: Kultur-och bildningsnämnden.

Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2022-12-06

Nyhet – 6 december 2022

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Region Dalarna inrättar ett långsiktigt stöd till den fria scenkonsten

Det finns ett uttalat behov av ett långsiktigt ekonomiskt stöd till yrkesverksamma grupper inom scenkonstområdet, så att konstformen kan utvecklas och bidra till att uppnå målen i den regionala kultur- och bildningsplanen. Särskilt med hänsyn till målsättningar kring ett breddat deltagande i hela länet och barn och unga. Därför har Kultur- och bildningsnämnden fattat beslut att inrätta ett nytt långsiktigt stöd till fria yrkesverksamma grupper inom opera, dans och teater. De ska vara verksamma i Dalarna och ha en dokumenterad, stadigvarande verksamhet som håller god kvalitet. Bidraget kommer att utlysas en gång per år.

Region Dalarna stöttar kulturskapare från Ukraina

Region Dalarna har beviljat nätverket SWAN – Swedish artist residency network 200.000 kronor i stöd som ska användas till att stötta ukrainska kulturskapare som flytt på grund av Rysslands invasion av Ukraina. SWAN är ett nätverk för konstnärliga residens i Sverige och har sedan april 2022 genomfört ett sjuttiotal akuta residens där de gett kulturskapare från Ukraina en tillfällig plats att bo och verka på. Som ett resultat av detta kommer dalfolket under nästa år att kunna ta del av en kulturaktivitet, till exempel en utställning eller föreläsning, som arrangeras av SWAN för att öka kunskapen om kulturskapares situation i Ukraina.

Region Dalarnas nya biblioteksplan är framtagen – nu påbörjas beslutsprocessen

På dagens sammanträde beslutade Kultur och bildningsnämnden den nya biblioteksplanen för åren 2023–2026. Den nya planen är en genomgripande omarbetning av föregående plan som gällde 2019–2022. De biblioteksverksamheter som omfattas av planen är Bibliotek och informationscentral (Sjukhusbiblioteket), Länsbibliotek Dalarna samt biblioteksverksamhet vid Fornby, Malungs och Mora folkhögskolor och vid Musikkonservatoriet. Biblioteksplanens syfte är att stärka biblioteksverksamheternas utveckling och deras samverkan, såväl med varandra som med andra, samt biblioteksutveckling i Dalarna.

Nästa steg i arbetet med biblioteksplanen är att den går vidare till regionstyrelsen och sedan till fullmäktige för beslut.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka