Grafisk illustration Kortfattat

Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2023-02-15

Pressmeddelande – 15 februari 2023

442 studenter från Dalarna får dela på 9,5 miljoner
På dagens sammanträde beslutade kultur- och bildningsnämnden att tilldela 442 sökande stipendium ur Bröderna Molanders stipendiefond. Stipendiet kan sökas av sista årsstudenter på högskola eller annan efter gymnasialutbildning och ska bidra till en ökad ekonomisk trygghet för unga som just har avslutat sina studier. Utlysning av stipendier från Bröderna Molanders görs årligen och summan som delas ut grundas i avkastningen från fondens aktier 2022.

Om Bröderna Molanders stipendiefond:
Förre grosshandlaren Carl Adolf Molander donerade 14 juli 1916 etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget, numera Regionen, till förvaltare av förmögenheten.


1,3 miljoner kronor går till 21 utvecklingsprojekt i Dalarna
En gång per år finns det möjlighet för ideella föreningar, studieförbund och rörelsedrivna folkhögskolor hemmahörande i Dalarna att söka medel för utvecklingsprojekt. Ett utvecklingsprojekt innebär att man provar något nytt utöver den ordinarie verksamheten. På sammanträdet beslutade kultur-och bildningsnämnden att fördela 1 290 000 kronor till 21 utvecklingsprojekt i länet. De beviljade projekten har ett länsperspektiv och ska bidra till att uppfylla målen i Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan


Uppdrag från Dalarnas kultur- och bildningsplan 2023-2026
Dalarna ingår i kultursamverkansmodellen, vilken innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet. Syftet är att öka det regionala och lokala inflytandet och se till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Med utgångspunkt i Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan fördelas uppdrag och de statliga samt de regionala medlen till respektive verksamhet. Kultur- och bildningsnämnden har beslutat att fördela uppdrag till följande av kultur- och bildningsförvaltningens egna verksamheter: Länsbibliotek Dalarna, Bild och form Dalarna inklusive Mentalvårdsmuseet, Musikkonservatoriet, Mora folkhögskola, Fornby folkhögskola, Malung folkhögskola samt Stab och kansli.


Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka