Kortfattat kultur- och bildningsnämnden

Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2023-04-19

Pressmeddelande – 19 april 2023

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Region Dalarna antar en konstpolicy
Region Dalarnas konstsamling består av närmare 22 000 konstverk som finns att uppleva i alla regionens verksamheter där det vistas personal, patienter och besökare, både inomhus och utomhus. För att leda förvaltandet av konstsamlingen i önskad riktning, har en konstpolicy tagits fram. Policyn ska skapa förutsättningar för Region Dalarnas arbete med offentlig konst som utgår från konstnärlig frihet vilket bygger på tanken att den konst som produceras i samhället ska reflektera fria kreativa processer.

Region Dalarna stöttar den fria scenkonsten i länet
I december förra året beslutade kultur- och bildningsnämnden att inrätta ett nytt långsiktigt stöd till fria yrkesverksamma grupper inom opera, dans och teater. Under våren har det varit möjligt att ansöka om verksamhetsstödet och på dagens sammanträde beslutade nämnden att tilldela Korda art in motion, Folkteatern i Dalarna, Stegen samt Musik i ladan stöd för 2023. Verksamhetsstödets belopp baseras på stödets kriterier och hur väl grupperna uppfyller dem. Totalt betalas 660 000 kronor ut.

SD yrkar avslag på beslutet.

Ett nytt stöd för bild- och formområdet har instiftats
Region Dalarna vill främja utvecklingen av produktionsmöjligheter och visningsytor för länets yrkesverksamma aktörer inom bild- och formområdet, bland annat genom samverkansplattformar och mer flexibla stödstrukturer. Som ett led i detta beslutade idag kultur- och bildningsnämnden att ett nytt ekonomiskt stöd för bild- och formområdet ska inrättas. Totalt kommer 300 000 kronor att avsättas från befintliga medel, som idag går till konstsamarbeten. Stödet kommer att vara sökbart från och med hösten 2023.

SD yrkar avslag på beslutet.

Uppföljning av Region Dalarnas biblioteksplan 2022
Bibliotekslagen stadgar att kommuner och regioner ska anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. De biblioteksverksamheter i länet som omfattas av denna plan är Sjukhusbiblioteken, Länsbibliotek Dalarna samt biblioteksverksamheten vid Fornby, Malungs och Mora folkhögskolor och vid Musikkonservatoriet. Biblioteksplanen används tillsammans med verksamheternas övriga styrdokument för att stärka samverkan och biblioteksutveckling i Dalarna.

Under 2022 har verksamheterna bedrivits enligt plan och på dagen sammanträde godkändes redovisningen av uppföljningen av biblioteksplanen.


Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka