Syntolkning: Röd ikon med texten "Kortfattat" och "Patientnämnden".

Kortfattat: Patientnämnden 2022-12-14

Nyhet – 14 december 2022

Nyhetsnotiser från patientnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Ny analysrapport visar minskning av antalet patientnämndsärenden inom Division Medicinsk service

Patientnämndens senaste analysrapport som gäller Division Medicinsk service visar att antalet patientnämndsärenden minskat de senaste åren. Rapporten visar också att divisionen har få patientnämndsärenden ( 1 per 9200 besök) i jämförelse med övriga divisioner inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Analysrapporten presenterades och godkändes vid patientnämndens möte den 14 december. Rapporten överlämnades samtidigt till ansvarig divisionschef Lotta Jansson.

Nästan alla divisionens verksamheter har haft patientnämndsärenden. Ambulanssjukvården och Bild- och funktionsmedicin står för flest ärenden. Vanligast förekommande synpunkter handlar om vård och behandling samt kommunikationvilka tillsammans utgör 71 procent av divisionens patientnämndsärenden.

Då verksamheterna inom Division Medicinsk service har olika antal patientnämndsärenden, antal patientbesök samt karaktär i sina uppdrag, så har det varit svårt att genomföra en analys och göra jämförelser mellan divisionens verksamheter.

Du kan ta del av en sammanfattning eller hela rapporten på Patientnämnden Dalarnas analysrapporter.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Tidigare publicerade Kortfattat hittar du på samlingssidan Kortfattat: Nyheter från våra nämnder.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka