Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2022-09-20

Nyhet – 20 september 2022

Nyhetsnotiser från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 20 september med ett urval av de politiska besluten.

Beslut om Dalarnas strategi för regional innovation
Regionala utvecklingsnämnden beslutade att anta Dalarnas strategi för regional innovation. Strategin beskriver hur Dalarna ska kraftsamla (så kallad smart specialisering) inom ett antal kunskapsområden som har potential att utvecklas och växa, för att länet ska bli hållbart och konkurrenskraftigt. De prioriterade kunskapsområdena är:

  • Smarta energisystem
  • Grön och cirkulär industri och tillverkning
  • Hållbara och kreativa upplevelser
  • Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende
  • Innovativ och hållbar bioekonomi

Utöver de fem prioriterade kunskapsområdena pekar strategin ut digital transformation och jämställdhet/mångfald som centrala områden och drivkrafter för utveckling och innovation. Region Dalarna har det övergripande ansvaret för samordningen kring strategin, som ska genomföras tillsammans med centrala aktörer inom näringslivet, offentliga sektorn, akademin och forskningsmiljöer. Dalarnas strategi för regional innovation är en av de delstrategier som ska bidra i genomförandet av Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna.

Beviljad ansökan till projekt Validering Dalarna
Regionala utvecklingsnämnden beslutade att bevilja ansökan till projekt Validering Dalarna med högst 1 097 886 kronor av det statliga 1:1-medel som nämnden förfogar över. Projektet genomförs under perioden 2022-11-01-2024-12-31 där målet är att utveckla en hållbar regional stödstruktur för branschvalidering av kockyrket i Dalarna, som dessutom på sikt kan appliceras på kockar inom små- och medelstora företag inom de privata måltidsverksamheterna.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka