Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2022-11-23

Nyhet – 24 november 2022

Årshjul 2023 för Dalastrategins genomförande och uppföljning
Den regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030, är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030 och årshjulet ska bidra till det systematiska arbetssätt som behövs för ett kraftfullt genomförande av Dalastrategin som ska säkerställa att det som görs bidrar till målen. Utvecklingsnämnden beslutade att godkänna förslaget om årshjul 2023 för genomförande och uppföljning av Dalastrategin.

Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Projekt: Akademinära innovation
I Dalarna finns det många kunskapsintensiva företag med hög innovationskapacitet. För att bättre ta tillvara, utveckla och kommersialisera innovationer behöver dock strategiska innovationsmiljöer stärkas och ges förutsättningar för långsiktighet. I projektet ”akademinära innovation” ska innovationssamarbetet mellan Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna stärkas och bidra till att fler kunskapsintensiva företag startas genom en ökad interaktion med studenter och forskare.

Stödmottagare: Stiftelsen Dalarna Science Park
Projektet beviljas med högst 3 014 788 kronor
Projektperiod: 2023-01-01 - 2026-03-31

Projekt: Inkubator Dalarna
Projektet syftar till att erbjuda ett längre program för affärsutveckling riktat till innovativa startup-företag. Projektet ska också bidra med stödinsatser som gör att fler vågar starta företag inom nya områden i Dalarnas annars relativt ensidiga branschstruktur.

Stödmottagare: Stiftelsen Dalarna Science Park
Projektet beviljas med högst 7 434 951
Projektperiod: 2023-01-01 - 2026-03-31

Projekt: Innovativa SMFs bidrag till stålindustrin
Projektet avser öka innovationskraften hos innovativa små- och medelstora företag i Norra Mellansverige som kan bidra till en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri.

Stödmottagare: Sustainble Steel Region
Projektet beviljas med högst 1 935 742
Projektperiod: 2023-06-01 - 2026-05-31

Projekt: Accelerera Hållbar Utveckling
Accelerera Hållbar Utveckling syftar till att accelerera hållbar utveckling för bibehållen eller ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag i Norra Mellansveriges tre regioner. Detta genom tre insatsområden/delmål; 1) öka takten i hållbar omställning 2) stärka företagens ekonomiska resiliens, 3) agera kapitalkoordinator

Stödmottagare: Almi Företagspartner GävleDala
Projektet beviljas med högst 3 000 000
Projektperiod: 2023-04-01 - 2026-04-30

Jäv
Birgitta Sacrédeus (KD) och Anna Hed (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka