Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2022-12-16

Nyhet – 19 december 2022

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämnden med ett urval av de politiska besluten.


Överenskommelser mellan Region Dalarna och aktörer i det näringslivsfrämjande systemet
Den regionala utvecklingsförvaltningen har på nämndens uppdrag genomfört en översyn av det näringslivsfrämjande systemet. För att tydliggöra främjarsystemet och aktörernas olika roller samt ge aktörerna mer långsiktiga förutsättningar, har förslag på överenskommelser mellan respektive aktör och Region Dalarna tagits fram. Till överenskommelserna om uppdrag kopplas även ett årligt verksamhetsbidrag. Nämnden beslutade att anta överenskommelser med följande aktörer:

Ung företagsamhet i Dalarna
Visit Dalarna
Byggdialog Dalarna
Dalarna Science Park
IUC Dalarna
Coompanion Dalarna

Planprogram för Söderåstorget i Malung-Sälens Kommun i linje med Dalastrategin
Malung-Sälens kommun har tagit fram ett förslag till planprogram som utgör underlag till framtagande av lämplig utveckling och utformning av Söderåstorget. Skistar AB har önskemål om att förstärka Söderåstorgets struktur och identitet genom att förbättra restaurang- och serviceutbudet i området. I remissvaret bedömer nämnden att en förtätning av Söderåsens struktur och identitet i området tillsammans med nytt liftnära boende bedöms ha potential att kunna bidra positivt till de övergripande målen i Dalastrategin om ett konkurrenskraftigt, klimatssmart och sammanhållet Dalarna.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka