Grafisk illustration för Kortfattat

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-01-19

Nyhet – 23 januari 2023

Nytt regionalt serviceprogram för Dalarna
Utvecklingsnämnden beslutade att anta ett nytt regionalt serviceprogram för Dalarna 2022-2030. Programmet syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service och är också grunden för hur man prioriterar olika stöd till kommersiell service. Att arbeta med kommersiell service stärker tillgängligheten till dagligvaror, drivmedel, postombud, apoteksombud och grundläggande betaltjänster vilket är en viktig pusselbit för att uppnå hållbar utveckling i hela Dalarna.

Val till hållbarhetsberedning för mandatperioden 2023-2026
Region Dalarnas hållbarhetsberedning har flyttats till regionala utvecklingsnämnden. Beredningen ska bidra till ett mer offensivt och utåtriktat hållbarhetsarbete i Dalarna tillsammans med andra aktörer. Beredningens ansvar innefattar beredning och uppföljning av Dalastrategin och andra övergripande styrdokument samt principiella beslut inom ansvarsområdet. Beredningen följer löpande utvecklingen och har initiativrätt till regionala utvecklingsnämnden, men har inte någon egen beslutsrätt. Beredningen består av fem ledamöter och fem ersättare.

Joanna Stridh (C) Ordförande
Hanna Vangen Engström (S) Vice ordförande
Elin Åhman (KD) Ledamot
Göran Forsén (M) Ledamot
Maud Hemberg (SD) Ledamot
Peter Cottino (S) Ersättare
Linda Kvarnström (S) Ersättare
Bo Olsson (DSP) Ersättare
Christina Brunell (M) Ersättare
Inge Östlund (SD) Ersättare

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka