Grafisk illustration Kortfattat

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-16

Nyhet – 16 februari 2023

Ny plan för strategisk finansiering ska öka förmågan hos Region Dalarna att driva på Dalastrategins genomförande

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att anta den nya planen för strategisk finansiering. Region Dalarna har i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig olika verktyg för att bidra till Dalastrategins genomförande och en stärkt utvecklingskraft i länet. Ett viktigt verktyg är finansiering av regionalt utvecklingsarbete genom regionala utvecklingsmedel, anslag 1:1. Vid sidan av dessa utvecklingsmedel finns även andra sätt att arbeta med finansiering. De samhällsutmaningar som Dalastrategin ska möta är stora och komplexa, samtidigt är resurserna för att möta dessa utmaningar begränsade. Det innebär att befintliga resurser måste användas smart, där de gör störst nytta. Syftet med planen är att visa hur Region Dalarna, i sitt regionala utvecklingsuppdrag, genom ett strategiskt arbete med finansiering driver på Dalastrategins genomförande och omställningen till ett hållbart Dalarna med stärkt utvecklingskraft i alla länet. Planen gäller från 1 mars 2023 och tills det att Dalastrategin – Tillsammans för ett hållbart Dalarna, upphör att gälla.

 • Birgitta Sacrédeus (KD) Regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Elsmari Julin chef för Regionala utvecklingsförvaltningen
  070-523 72 57
  elsmari.julin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka