Grafisk illustration för Kortfattat

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-03-23

Nyhet – 23 mars 2023


Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Projekt: Samverkansmodell för byggsektorns kompetensförsörjning
Många företag inom byggbranschen upplever problem att rekrytera personal. Rekryteringsbehovet inom flera yrkesinriktningar är stort på såväl kort som lång sikt. Byggbranschen i Dalarna behöver därför göra en gemensam satsning för att möta den efterfrågan på utbildad personal som inom vissa yrkesinriktningar är akut. Det har inte funnits en arena i Dalarna för det tidigare och projektet har för avsikt att skapa en samverkansmodell för att gemensamt utveckla och operativt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor.

Stödmottagare: Byggutbildning Star i Dalarna
Projektet beviljas med högst 1 140 817 kr
Projektperiod: 2023-04-01- 2026-03-31

Projekt: En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion – SITE IV
SITE-regionen består av de stora vinterdestinationerna Sälen, Idre, Trysil och Engerdal. Sedan 2010 har omfattande miljardinvesteringar gjorts i SITE-regionen, ytterligare 100 miljarder och en fördubbling av antalet besökare till närmare 15 miljoner gästnätter är planerade för de kommande 20 åren. Besökarnas klimatavtryck består till 80% av transporterna till/från och inom destinationerna och syftet med projektet är att utveckla hållbar mobilitet med effektmålet minskade klimatutsläpp.

Stödmottagare: Malung-Sälens Kommun
Projektet beviljas med högst 3 000 000 kr
Projektperiod: 2023-02-15 – 2026-02-15

Projekt: Trygg el- och effektförsörjning för Dalarna - Effekt4Dalarna
Den elektrifiering som behövs för nå klimatmålen ställer helt nya krav på elsystemet som måste gå före för att möjliggöra omställningen. En robust elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Projektet ska samla lokala/regionala/nationella elnätägare, offentliga organisationer och näringslivet för att skapa och genomföra det gemensamma utvecklingsarbete som är nödvändigt för att möta utmaningarna. Projektets syfte är att bidra till den nationella omställningen och genomförandet av färdplanen för Trygg fossilfri elförsörjning genom proaktiva insatser för att förebygga kapacitetsproblem som kan hindra utvecklingen.

Stödmottagare: AB Samarkand 2015
Projektet beviljas med högst 3 700 000 kr
Projektperiod: 2023-03-01 – 2026-02-28

Projekt: Boost Dalarna
Boost Dalarna är ett samverkansprojekt med nio parter från Dalarnas främjarsystem och bygger på Dalarnas strategi för regional innovation. Projektet ska öka innovationsförmågan genom att höja kapacitet och förmåga till samhandling och koppla upp och in till nationella samt internationella innovationsekosystem. Projektets mål är att öka kunskaps[1]och erfarenhetsutbytet mellan företags- och innovationsfrämjarna och därmed stärka den regionala innovationsstödstrukturen.

Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 14 022 368 kronor
Projektperiod: 2023-06-01—2027-06-01

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka