Grafisk illustration för Kortfattat

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-06-01

Nyhet – 2 juni 2023

Region Dalarna ställer sig bakom kommissionens remiss om minskade koldioxidutsläpp för tunga fordon

Tunga fordon står för mer än en fjärdedel av växthusgasutsläppen för vägtransporter i EU och för över sex procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Kommissionen har föreslagit en översyn av förordningen om koldioxidnormer för tunga fordon från och med år 2030. Förordningen utvidgas till att även omfatta mindre lastbilar, stadsbussar, långdistansbussar och släpvagnar. Kommissionen föreslår även att alla stadsbussar ska vara utsläppsfria från och med år 2030. För att bemöta klimatkrisen måste koldioxidutsläppen från tunga fordon minska därför föreslår kommissionen nya mål med skärpt ambitionsnivå för att uppfylla EU:s klimatmål. Förslaget ligger i linje med Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna och Region Dalarna ställer sig bakom kommissionens förslag.

Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Projekt: Gränslös arbetskraft till skogs
Målet för projektet är att företag ska få hjälp att anpassa sin verksamhet till den omställning som krävs inom skogsbruket för att möta framtidens behov av arbetskraft, klimatutmaningarna och den digitala omställningen.
Stödmottagare: Skogsstyrelsen
Projektet beviljas med högst 1 077 449 kronor
Projektperiod: 2023-10-01-2026-09-30

Projekt: Resurseffektiv Industriell Omställning Dalarna
Projektet ska ta till vara en gryende medvetenhet om behov av omställning genom att erbjuda stöd för att skapa konkurrenskraftigare små och medelstora företag med hjälp av resurseffektivitet, hållbara material, cirkulära produkter och cirkulära affärsmodeller.
Stödmottagare: Industriellt Utvecklingscentrum Dalarna AB (IUC)
Projektet beviljas med högst 5 742 430 kronor
Projektperiod: 2023-07-01-2026-09-30

Projekt: Livsmedelsinnovation Dalarna
Projektets mål är att stärka de livsmedelsförädlande företagens innovationskraft och utveckling av nya marknadserbjudanden som möter kundernas efterfrågan på hållbara livsmedel.
Stödmottagare: Dalarna Science Park
Projektet beviljas med högst 4 686 775 kronor
Projektperiod: 2023-07-01-2026-06-30

Projekt: Lokal Gastronomi i Dalarna
Projektets mål är att öka andelen lokala livsmedel hos de stora måltidsproducenterna och på så sätt stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Målgrupperna som stärks är livsmedelsföretagen och grossisterna samt de privata måltidsproducenterna.
Stödmottagare: Rättviks kommun
Projektet beviljas med högst 1 500 000 kronor
Projektperiod: 2023-07-01-2026-06-30

Projekt: Från Byhotell till Visit Village
Projektets syfte är att åstadkomma utveckling i byar på Dalarnas landsbygder med den hållbara besöksnäringsmodellen som motor.
Stödmottagare: Coompanion Dalarna ekonomisk förening
Projektet beviljas med högst 3 449 395 kronor
Projektperiod: 2023-09-01-2026-03-31

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka