Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-11-07

Nyhet – 7 november 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.


Regionplan 2023

Regionstyrelsen har nu antagit en justerad regionplan och budget för 2023 och finansplan för 2023–2025 som den nyligen tillträdda politiska majoriteten satt sin prägel på.

"Under mandatperioden kommer vi att ta viktiga steg mot vårt övergripande och långsiktiga mål som är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av Dalarna", skriver de fyra partiernas företrädare i inledningen.

De satsningar som presenteras i regionplanen sammanfattas under tre rubriker:

  • Förebyggande och hälsofrämjande
  • Höjd beredskap
  • Förbättrad kompetensförsörjning

Regionplanen antas slutgiltigt på regionfullmäktige den 14 november 2022.

(M), (SD) och (V) deltog ej i beslutet till förmån för egna förslag som läggs fram inför regionfullmäktiges möte.

Avtal för vårdval revideras

Avtalen för Region Dalarnas tre områden för vårdval ska revideras. Det har regionstyrelsen beslutat. Vårdval finns inom primärvård, BUP samt allmäntandvård barn och unga 3–23 år. Avtalen reglerar bland annatuppdrag, ersättning och uppföljning för både de privata och regiondrivna aktörerna. Avtalen och tillhörande bilagor revideras årligen. Slutgiltigt besluts tas av regionfullmäktige den 14 november.

(V) deltog ej i beslutet om revidering av vårdval BUP.

Kostnadsfri vaccination mot kikhosta för gravida

Regionfullmäktige föreslås godkänna kostnadsfri vaccination mot kikhosta för gravida. Det har tidigare hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit och nu även regionstyrelsen. Förslaget syftar till att främja en rättvis vård och öka sannolikheten att gravida tar vaccinet. Syftet är att skydda nyfödda barn mot allvarliga komplikationer av kikhosta. Kostnaden för Region Dalarna är beräknad till 576 000 kronor år 2023, och hanteras inom regionplanens budget.

Sedan den 15 augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten kikhostvaccination för gravida.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka