Syntolkning: Kortfattat regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2023-04-03

Nyhet – 3 april 2023

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kostnadsfri vaccination mot pneumokocker för riskgrupper och äldre

Kostnadsfri vaccination mot pneumokocker för riskgrupper har godkänts av regionstyrelsen. Vaccination mot pneumokocker ska också vara kostnadsfri för personer i Dalarnas län som är 75 år eller äldre eller som bor på särskilt boende. Regionfullmäktige fattar slutligt beslut. Vårdcentralerna ansvarar för att utföra själva vaccinationen.

Bakgrunden är att ett nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för riskgrupper började att gälla i december 2022. Pneumokockvaccinet finansieras av staten men det är upp till regionen att besluta om stickavgift ska vara kostnadsfri för patienten.

Sommarlovskort inom kollektivtrafiken för ungdomar

Region Dalarna skapar förutsättningar för ungdomar att resa kollektivt genom att erbjuda resande till ett bra pris under sommarlovet. Regionstyrelsen föreslår därför ett sommarlovskort för ungdomar 7-19 år med giltighetstid 2023-06-01 - 2023-08-31. Priset för sommarlovskortet fastställs till 550 kronor (exklusive kortavgift 30 kronor). Sommarlovskortet gäller på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen i hela Dalarna, undantaget SJ tåg.

Sommarlovskortet ska kunna köpas hos försäljningsombud, ombord på bussar, i Dalatrafiks automater samt kunna laddas på i Dalatrafiks e-handel. Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

(M) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Medlemskap i European Platform for Sport Innovation

I linje med Dalastrategin 2030 jobbar Region Dalarna tillsammans med andra aktörer i länet för att upprätta en miljö där näringsliv, forskning och lärande kan ske i samverkan inom rörelse och förebyggande hälsa.

Genom The European Platform for Sport Innovation (EPSI) får Dalarna tillgång till projektförslag med möjlighet att lägga in idéer på egna projekt, och få tillgång till internationella partners och stöd i projektarbete. Kostnaden för Region Dalarnas medlemskap är 1000 euro årligen för 2023 samt 2024.

Process startar för nya leverantörer av kollektivtrafiken i Dalarna

Regionstyrelsen har beslutat att ge kollektivtrafiknämnden i uppdrag att starta en upphandlingsprocess i syfte att teckna trafikavtal med trafikleverantörer för allmän kollektivtrafik i hela Dalarnas län. Kollektivtrafiknämnden har fått samma uppdrag gällande ”särskild kollektivtrafik”, exempelvis skolskjuts, sjukresor och färdtjänst.

För att trygga trafikförsörjningen efter avtalsperioden initierade kollektivtrafiknämnden tidigare en utredning av konsekvenserna av att utföra trafiken i egen regi. Kollektivtrafikförvaltningens bedömning är att upphandlad kollektivtrafik ger bäst förutsättning för att uppnå ambitionerna och målen i Dalastrategin och Trafikförsörjningsprogrammet. Riskerna med övergång till egen regi bedöms också vara betydande.

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.

(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Akademiskt tandvårdshus i Falun

En förslagshandling för ett Akademiskt Tandvårdshus i Falun är nu beslutad av regionstyrelsen. Ett Akademiskt Tandvårdshus i Falun innebär en sammanslagning av Faluns centrala allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård och tandtekniskt laboratorium samt folkhälsofunktionen. Där läggs också ett centrum för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) samt tillhörande administrativa delar för Folktandvårdens kansli.

Med projektet vill Folktandvården skapa en attraktiv arbetsplats med moderna ändamålsenliga lokaler som medger kostnadseffektivitet. Byggnaden ska också vara ett centrum för tandläkare och tandhygienister under utbildning.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka