Medarbetare inom intensivvården omhändertar patient

Medarbetare vid Region Dalarna deltar i forskning om omställningen av intensivvården under covid-19-pandemin

Pressmeddelande – 5 januari 2024

En ny studie visar hur intensivvården klarade att skala upp och ställa om under covid-19-pandemin. ”Vi gav otroligt mycket intensivvård och räddade många liv under pandemin. Nu kan vi dra slutsatser gällande patientsäkerhet och arbetsförhållanden för att skaffa oss god beredskap för framtiden” säger Camilla Göras, projektansvarig i Region Dalarna.

Utifrån forskningsprojektet ResCOV, ett samverkansprojekt mellan Region Dalarna och Region Sörmland, har en delstudie gjorts där 70 medarbetare från båda regionerna svarat på frågor om sina erfarenheter av eskalering av intensivvård under pandemins första våg. Delstudien har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.

– När pandemin bröt ut 2020 såg vi en möjlighet att studera den omställning som skedde i hälso- och sjukvården, säger Camilla Göras, då verksamhetsutvecklare vid anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken (Op/An/IVA) i Falun.

Patientsäkerhet i fokus

Patientsäkerhet handlar bland annat om att kunna anpassa sig till olika förhållanden och samtidigt behålla god vårdkvalitet – något som sattes på prov under pandemin, men som även bidrog till att det i många fall fungerade. Studien syftar till att visa hur intensivvården klarade att eskalera och ställa om under pandemin, samtidigt som nya rekommendationer togs fram utifrån ett perspektiv för säker vård.

– Det vi kan se är att ett hotande kaos förändrades till temporär ordning genom att medarbetare var fokuserade, flexibla och tog ett gemensamt ansvar. Engagerade individer löste uppgifterna tillsammans vartefter. Visst påverkades kvaliteten i vården och det var väldigt tuffa arbetsförhållanden men medarbetare i Region Dalarna klarade av att ge intensivvård till långt många fler patienter jämfört med ordinarie vård- och platsbehov, säger Camilla Göras.

Kämpaglöd och kollegialt stöd

Några saker som deltagare i studien lyfter som positiva är:

 • den gemensamma kämpaglöd och målet att ge alla patienter vård underlättade lösningsfokus
 • att det fanns tillgång till stora lokaler där det gick att vårda många patienter samtidigt
 • att ett samarbete mellan regioner gällande patienter och medarbetare utvecklades vartefter
 • att man fick bra stöd av både kollegor och allmänhet i det svåra jobbet.

  – Studien visar på flera saker som vi kan ta med oss inför framtiden. Vi behöver säkra stora flexibla lokaler, ha ett beredskapslager av material och skapa en beredskapsplan för medarbetare så att alla vet var de ska placeras om en liknande situation uppstår. Nu fick också medarbetare som tidigare inte hade den erfarenheten lära sig intensivvård och den kunskapen skulle behöva underhållas. Vi behöver också ha en systematik gällande psykologiskt och emotionellt stöd samt kunskapsspridning för medarbetare under en krissituation, säger Camilla Göras.

  Fakta om forskningsprojektet ResCOV

  ResCOV är ett samverkansprojekt mellan Region Dalarna och Region Sörmland där man studerat den omställning som skedde i hälso- och sjukvården när coronapandemin bröt ut, våren 2020. Fokus i den publicerade delstudien var att studera omställning, arbetsförhållanden, etiska ställningstaganden och patientsäkerhet.

  Delstudien går att läsa i sin helhet här: https://www.mdpi.com/1660-4601/20/21/7019.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka