Syntolkning: Man snyter sig

Minska smittspridningen av luftvägsinfektioner i Dalarna

Pressmeddelande – 7 december 2022

Just nu ökar smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus i länet. "Det är viktigt att vi alla gör det vi kan för att begränsa smittspridningen och att de som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa tar sina doser" säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

Efter en period där smittspridningen av covid-19 hållit sig stabil ökar nu antalet bekräftade fall i Dalarna.
­­– Förra veckan såg vi en fördubbling av fallen jämfört med veckan innan. Även belastningen på sjukvården ökar något. Det är för tidigt att säga om trenden kommer att hålla i sig men det här är den högsta smittspridningen vi haft i länet sen början på augusti, säger Fredrik Rücker.

Den senaste veckan har också antalet små barn som behöver vård på grund av RS-infektioner ökat i länet, samtidigt som influensasäsongen är i full gång.
– Vi har tre olika sorters luftvägsinfektioner som sprider sig i samhället just nu, vilket är bekymmersamt. Det är därför jätteviktigt att man följer de råd och rekommendationer som finns för att begränsa smittspridningen, det vill säga tvätta händerna ofta och noggrant, stanna hemma om man är sjuk och hålla avstånd vid minsta symtom, säger Fredrik Rücker.

Det är även fortsatt avgörande med vaccination. För de som är över 65 år, har kronisk sjukdom eller är gravida är det extra viktigt att vaccinera sig mot influensa.
– Influensavirus är väldigt smittsamt och kan leda till allvarlig sjukdom, främst för äldre och riskgrupper. Vaccination ger ett skydd mot livshotande influensa.
Vad gäller covid-19 ser Smittskydd Dalarna att personer tillhörande riskgrupp som inte vaccinerat sig med påfyllnadsdos under hösten har en förhöjd risk att bli allvarligt sjuka.
– Det är viktigt för riskgrupper att vaccinera sig för att undvika svår sjukdom. Vi vill därför uppmana personer som tillhör riskgrupp att ta alla rekommenderade doser vaccin mot covid-19 om de ännu inte gjort det, säger Fredrik Rücker.

Under jul och nyår finns det begränsat med vaccinationstider så passa gärna på att vaccinera dig innan helgerna. Boka din vaccinationstid och se aktuella drop-in tider på 1177.se/Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka