Mora lasarett får bra resultat i årets AT-ranking

Pressmeddelande – 20 oktober 2022

Sylf, Sveriges Yngre Läkares Förening, visar i sin årliga AT-ranking att hundra procent av respondenterna som gjort sin AT-tjänstgöring på Mora lasarett skulle rekommendera AT-orten till en kollega.
”AT-läkarna inom Region Dalarna utgör basen för våra framtida specialister. Att ge dem en bra miljö att utvecklas i gör att vi kan få behålla många av dem för fortsatt ST-tjänstgöring”, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.


Mora lasarett placerar sig i årets ranking på en femte plats vad gäller tjänstgöringsavsnittet medicin. Här upplever de AT-läkare som svarat på enkäten att de har tillgång till god introduktion, tillgängliga handledare och möjlighet till löpande instruktion vid behov. Det kollegiala stödet rankas som bästa i landet.

– Vi är mycket glada över det fina resultatet i medicinavsnittet. Verksamheterna gör ett fantastiskt arbete med att skola in, introducera, handleda och guida AT-läkarna till att bli trygga i sin roll. Det kollegiala stödet och det goda utbildningsklimatet ses av våra AT-läkare som två av de viktigaste faktorerna i deras allmäntjänstgöring, säger Anette Blomberg, biträdande AT/BT-chef på Mora lasarett.

Sylfs undersökning visar också till vilken grad AT-läkare upplever att de kan påverka sin arbetsmiljö på olika orter, vilket ses som en avgörande faktor i en lyckad AT-tjänstgöring. I Dalarna känner 89 procent av de som svarat att de har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, näst högsta betyget i rankingen.

Rankingen bekräftar dessutom att Dalarna når målet om 19,4 AT-platser per 100.000 invånare. Från 2018 har antalet AT-platser i länet ökat med 24 procent. Dalarna har även kortare väntetider jämfört med snittet, drygt 7 månader mot 11,15 månader.

– Söktrycket är högt på samtliga av våra sjukhus och har varit det i många år. Vi har jämfört med storstäderna en hög andel AT läkare i förhållande till vår befolkning, vilket är nödvändigt eftersom vi har svårt att rekrytera färdiga specialister. Vi har också hög kvarstanningsfrekvens, där Falun ligger högst med 60–80 procent, säger Åsa Husmark, verksamhetschef för Centrum för läkarutbildning.

Läs rapporten här:

AT-rapport och AT-ranking - Sveriges Yngre Läkares Förening

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka