Från vänster: Per Bergqvist och Thomas Olsson

Nu får Gagnef ökad ambulansberedskap

Pressmeddelande – 5 september 2022

Idag den 5 september invigs en ny bedömningsenhet i Gagnef som kan göra en inledande bedömning och behandling av patienter innan ambulans är på plats. ”Det här gör att invånarna i Gagnef får en bättre tillgänglighet till ambulanssjukvård och framöver i många fall kan bedömas på primärvårdsnivå istället för att behöva åka till sjukhus”, säger Fredrik Forselius, verksamhetschef ambulanssjukvården Region Dalarna.

Sedan tidigare finns ett beslut om att öka ambulansberedskapen i Gagnefs kommun. Som en del i det arbetet öppnar nu en ny bedömningsenhet som kommer samverka nära primärvården. Till en början bemannas enheten av sjuksköterskor från ambulanssjukvården som kan göra en inledande bedömning och behandling av patienten innan ambulans är på plats. I november kommer resursen även att kompletteras med distriktsläkare från primärvården. Sedan förra året drivs ett liknande projekt i Vansbro.

– Vi har kunnat se tydliga förbättringar i Vansbro, till exempel har tillgängligheten till primärvård i hemmet och tillgänglighet till ambulanssjukvård förbättrats betydligt, säger Fredrik Forselius.

    Projektet i Vansbro har visat att tillgängligheten vid prio 1-uppdrag – alltså larm när patienten har livshotande symtom eller vid olycksfall – har förbättras med ett genomsnitt på fem minuter under dagtid. Samverkan mellan ambulanssjuksköterska och primärvårdsläkare gör också att patienter kan få en bättre bedömning på plats istället för att behöva åka in till sjukhus, om det inte anses nödvändigt.

    – Syftet och förhoppningen med bedömningsenheten är att den ska öka tryggheten för dem som bor i Gagnef med omnejd och korta utryckningstiden vid akuta larm. Idag är Gagnef en av de kommuner där det tar längst tid för ambulansen att komma fram, vilket vi vill förändra. Samverkan mellan primärvård och ambulanssjukvård skapar bättre förutsättningar att ge en personcentrerad vård på lika villkor. Detta tillsammans främjar en god och nära vård, säger Sofia Jarl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

    Personalen vid bedömningsenheten kommer utgå från vårdcentralen i Djurås på vardagar klockan 08.00-17.00.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka