Syntolkning: Överarm med plåster.

Nu kan kvinnor i Dalarna vara med och utrota livmoderhalscancer

Pressmeddelande – 12 maj 2023

I dagarna skickar Region Dalarna ut de första kallelserna till gratis vaccination mot HPV till kvinnor i åldern 24 till 29 år. ”Om fler kvinnor vaccinerar sig kan vi utrota HPV och livmoderhalscancer” säger Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare, Region Dalarna.

Just nu pågår en nationell vaccinationskampanj mot HPV bland yngre kvinnor. Erbjudandet gäller alla folkbokförda kvinnor i Dalarnas län födda 1994-1999 och skickas ut med ordinarie kallelse till cellprov, som sker vart tredje år. Den som berörs behöver alltså inte själv boka tid för att vaccinera sig.

– Erbjudandet gäller även dig som tidigare är vaccinerad mot HPV, då det nya vaccinet ger ett mer effektivt skydd än det vaccin som gavs före 2019, säger Sara Hogmark.

HPV, humant papillomvirus, är ett vanligt sexuellt överförbart virus som kan ge cellförändringar som, om obehandlade, kan leda till livmoderhalscancer. I Sverige drabbas drygt 550 kvinnor av livmoderhalscancer per år, varav cirka 20 återfinns i Dalarna. Sedan 2012 har flickor i årskurs 5 erbjudits vaccin mot HPV i skolvaccinationsprogrammet och sedan 2020 ingår även pojkar.

– Det är glädjande att vi i Dalarna nu kan erbjuda kostnadsfri vaccination mot HPV till den här åldersgruppen, med målet att utrota livmoderhalscancer, säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Vill undersöka eventuell minskning

De kvinnor som erbjuds vaccination mot HPV i samband med cellprovtagning kommer också att erbjudas att delta i en studie som drivs av Karolinska Universitetssjukhuset och de regionala cancercentra. Syftet är att undersöka om samtidig vaccination mot HPV och provtagning för HPV kan minska förekomsten av livmoderhalscancer i Sverige.

Läs mer om vaccination mot HPV på 1177.se/dalarna/HPV

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka