Nu öppnar telefonmottagning för personer med samisk bakgrund

Pressmeddelande – 11 oktober 2022

Från och med idag den 11 oktober kan personer i Älvdalens kommun med samisk bakgrund som är 18 år eller äldre ringa 070-282 94 51 för rådgivning och stöd vid frågor som rör psykisk hälsa.

– Telefonmottagningen ska främja god hälsa och jämlik vård för samer, säger Ann-Jeanett Stål, utvecklingsledare nationella minoriteter och samisk hälsa.

Sedan januari 2020 arbetar Region Dalarna utifrån Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030. Syftet är att skapa god hälsa och jämlik vård för länets samer genom att utveckla nya metoder och arbetssätt för en språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård. Flera insatser har påbörjats sen strategin infördes.

– Bland annat har regionen ett avtal med Sanks, en mottagning i Norge som stödjer regionerna i att ge psykiatrisk vård som är speciellt anpassad för personer med samisk bakgrund, säger Ann-Jeanett Stål.

Syftet med telefonmottagningen är att arbeta förebyggande vad gäller hälso- och sjukvård riktad till samer med särskilt fokus på psykisk hälsa. Forskning visar att det finns ett lägre förtroende för vården hos personer med samisk bakgrund på grund av att de exempelvis har upplevt att hälso- och sjukvårdspersonalen inte har någon kunskap i eller erfarenhet av samisk historia och kultur. Genom telefonmottagningen finns en förhoppning om att tröskeln till att kontakta vården ska bli lägre.

– Telefonmottagningen ska vara en enkel och snabb väg in, en första kontakt för den som mår psykiskt dåligt eller har någon i sin närhet som mår psykiskt dåligt, och kanske inte vet hur man ska gå vidare eller vart man ska vända sig. Att ta en första kontakt via telefon kan vara enklare för exempelvis renskötande samer som inte är i närheten av någon vårdcentral eller har långt att åka. Det finns också möjlighet att prata med någon som har kunskap om samers livsvillkor genom sitt deltagande inom Nätverket för Samisk hälsa, säger Ann-Jeanett Stål.

Till en början riktar sig telefonmottagning främst till samer i Älvdalens kommun, men tjänsten kan komma att utökas till att ta emot samtal från samer i fler kommuner.

– Det här är ett pilotprojekt där man vill börja i mindre skala för att se vilka behov som finns. Det finns personer med samisk bakgrund i alla länets kommuner och om det visar sig att detta är en bra metod för att få fler att söka stöd och hjälp vid psykisk ohälsa, då får vi titta på möjligheten att öppna upp för fler telefonmottagningar. Mottagningen ska ses som ett komplement till den ordinarie vården, säger Ann-Jeanett Stål.

Du kan läsa mer på telefonmottagningen på:
Söka psykiatrisk vård

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka