Ull från Wålstedts ullspinneri i Dala-Floda. Fotograf: Henrik Hansson

Nu testas ett nytt sätt att ta vara på Dalarnas ull

Pressmeddelande – 20 mars 2023

Pilotprojektet 1 kg ull undersöker möjligheterna att ta vara på den ull som tillverkas i länet. ”Detta gör vi genom att prova på en ny affärsmodell för försäljning, samtidigt som vi förenklar inköp av ull” säger Lina Sofia Lundin, delprojektledare.

Den nya affärsmodellen hämtar inspiration från andelsjordbruket och går ut på att ullproducent förs samman med konsument och hantverkare. Producenten får tidigt på säsongen veta hur många andelar ull som är sålda och kan därmed planera klippningen bättre samt få skälig ersättning vid försäljningen. Konsument och hantverkare köper ullfibrer av hög och unik kvalité som bidrar till tryggare led och en ökad motivation att ta vara på denna textila resurs.

Samtidigt har en förteckning av de gårdar i Dalarna som är intresserade av att sälja sin ull sammanställts utifrån typ av ullfiber som produceras. Förteckningen ska underlätta för hantverkare att hitta just den ull de söker till sitt arbete.

- Det känns spännande att undersöka hur vi på bästa sätt kan bygga broar mellan ett lokalt och genialiskt material som ull faktiskt är med och de oerhört kunniga hantverkarna vi har i regionen, säger Lina Sofia Lundin.

  Pilotprojektet genomförs inom ramen för Region Dalarnas projekt Hållbart strukturbygge för kulturella och kreativa näringar (KKN), som syftar till att stötta slöjd- och textilindustrin som drabbats hårt av pandemins effekter.

  - Ull är ett glömt material som lyfts fram i projektet. Det ska bli spännande att följa denna innovativa affärsmodell, säger Theresia Holmstedt Jensen, koordinator för Hållbart strukturbygge för KKN.

   Projektet lanseras den 22 mars med ett seminarium klockan 18:00 - 22:00, CTH huset i Borlänge, i samband med Formveckan Dalarna som pågår 20-26 mars. Läs mer här: Dalarnas Hemslöjdsförbund (hemslojdenidalarna.se)


   Om projektet Hållbart strukturbygge för KKN (kulturella och kreativa näringar):
   Projektet ska stärka företag inom främst slöjd- och textilindustrin att ta steget att ställa om till en grön och digital återhämtning och utveckling. Målet är att stötta företagen att skapa tillväxt, arbetstillfällen, attraktivitet och kulturella värden i länet. Projektet ägs av Region Dalarna med stöd från Europeiska utvecklingsfonden.

   Om ull:
   Ett får producerar i snitt 1 kg ull per klippning och klipps oftast 2 gånger om året. 2016 – 2020 producerades i Sverige cirka 1 000 ton ull om året. 2016 användes 27 procent av ullen och 2020 användes 46 procent, resten kastades, brändes eller grävdes ner. Ullfibrerna kan användas till att tillverka kläder, accessoarer och hantverksföremål men även isolering, täckmaterial och pellets.
   Källa: Svenska fåravelsförbundet.

   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka