Syntolkning: en arm med ett plåster

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Pressmeddelande – 17 januari 2023

Med start 1 mars 2023 rekommenderas äldre och riskgrupper ytterligare doser vaccin mot covid-19. ”För de flesta ger två doser vaccin och en påfyllnadsdos ett tillräckligt skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Risken för allvarlig sjukdom stiger dock med åldern och skyddseffekten avtar med tiden, så skyddet behöver fyllas på” säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

Den 22 december kom Folkhälsomyndigheten med de nya rekommendationerna för vaccination mot covid-19 för 2023. Äldre och riskgrupper rekommenderas ytterligare doser enligt följande:

 • Personer 80 år och äldre samt personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) rekommenderas två påfyllnadsdoser per år, en påfyllnadsdos under våren och en inför höst-och vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.
 • Personer 65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos per år, inför höst- och vintersäsong.

Vårvaccination 2023 - detta gäller:

Alla som är 80 år eller äldre, det vill säga födda år 1943 eller tidigare, kommer i början av februari att få en kallelse i brevlådan med förbokad tid till vårens påfyllnadsos. Vaccinationerna med påfyllnadsdos startar den 1 mars.

– Det är viktigt att ta de påfyllnadsdoser man rekommenderas för att ha ett fortsatt gott skydd mot svår sjukdom och död. Påfyllnadsdosen rekommenderas även om man redan har varit sjuk i covid-19, säger Fredrik Rücker.

Personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) vaccineras på boendet och tid behöver inte bokas. Vaccinationerna börjar den 1 mars.

Från 1 mars kommer även personer mellan 65 och 79 år samt personer från 18 år i riskgrupp att få möjlighet att vaccinera sig med en påfyllnadsos, men det finns ingen rekommendation för dessa grupper vad gäller vårdos.

– Det kan finnas skäl till att vissa personer vill ta en påfyllnadsdos under våren även om det inte finns någon uttrycklig rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Man kan till exempel vilja göra det på grund av ökad risk för att drabbas av allvarlig covid-19, då har man möjlighet att göra det om det har gått sex månader sedan senaste vaccinationstillfället, säger Fredrik Rücker.

  Observera att den som tagit en påfyllnadsdos under hösten 2022 inte kan få någon ytterligare påfyllnadsdos innan den 1 mars, även om det har gått mer än fyra månader sedan senaste dos.

  – I den nya rekommendationen för vaccination mot covid-19 2023 har intervallet mellan påfyllnadsdoserna ändrats till sex månader. Har man tagit påfyllnadsdos under hösten går det bra att vänta till mars för att ta nästa dos. För riskgrupper kan ett annat intervall gälla, säger Fredrik Rücker.

  Nuvarande rekommendationer gäller fortfarande för primärvaccination och påfyllnadsdoser.

  Läs mer här:

  Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

   Påfyllnadsdoser fyller på skyddet mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

   Viktigt att vaccinera sig mot covid-19
   Den som inte vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas att göra det för att få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Även den som haft covid-19 bör vaccinera sig för att få ett säkrare skydd mot att smittas av nya varianter.

   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka