Syntolkning: tallrikar med pasta

Nytt måltidssystem införs på Säters sjukhus

Pressmeddelande – 26 maj 2023

Region Dalarna kommer att driva Säters sjukhus kostförsörjning i egen regi med leveranser av kyld mat från Falun och Mora. ”Detta stärker vår egen verksamhet, gör att vi kan behålla viktig kompetens och är dessutom ekonomiskt fördelaktigt för skattebetalarna i Dalarna” säger Sebastian Karlberg (S), ordförande i servicenämnden.

Den nya lösningen innebär att rättspsykiatriska kliniken får kyld mat i kantin levererad från Falu lasarett och att allmänpsykiatriska kliniken förses med kylda enportionsrätter från Mora lasarett. Maten värms sedan på plats i Säter.

– Utredningen som gjorts visar att det här alternativet blir ekonomiskt mest fördelaktigt, samtidigt som vi behåller arbetstillfällen och stärker robustheten. Dessutom säkrar vi att maten lagas i våra egna kök och det kommer sannolikt också att leda till minskat matsvinn, säger Martin Ekberg, förvaltningschef Regionservice Dalarna.

Leveranserna med mat från Falun till Säters sjukhus kommer att ske i befintliga transporter som görs av Regionservice och leder inte till att extrakörningar behöver sättas in.

Beslutet togs den 26 maj 2023 av en enig servicenämnd efter att Regionservice Dalarna fått i uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda alternativ för den framtida måltidsförsörjningen på Säters sjukhus. Avtal med nuvarande extern leverantör löper ut i slutet av 2023 och beslutet innebär att pågående upphandling avbryts.

– Servicenämnden har tittat på tre olika förslag till måltidslösning för Säters sjukhus. Det förslag servicenämnden har landat i har tagits fram i tät dialog med personalen som jobbar i köket på Falu Lasarett. Tillsammans med det utvecklingsuppdrag som servicenämnden gav till serviceförvaltningen i februari tror vi att det här kan vara ett steg på vägen mot att Region Dalarna återigen ska ha Sveriges bästa sjukhusmat, säger Sebastian Karlberg.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka